De ce a trebuit Isus să moară?

Când Dumnezeu a creat lumea si locuitorii ei, aceasta era plină de viață. Dumnezeu nu a creat moartea, dar El l-a avertizat pe Adam că atunci când va mânca din pomul cunoașterii binelui și răului, va muri (Geneza 2:17). Exact așa s-a întâmplat când Adam și Eva au ales să nu-L asculte pe Dumnezeu: moartea […]