Care este Marea Trimitere a credincioșilor? 

Ultima însărcinare a lui Isus către urmașii Săi a fost: ’’Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit’’ (Matei 28:19-20a).  Iar în Marcu 16:15 această poruncă este repetată de El: ’’Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.’’   Marea trimitere […]