A fost Isus om în totalitate?

A fost Isus om în totalitate

“Aşadar, întrucât copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, El a devenit asemănător cu ei, pentru ca, prin moarte, să-l distrugă pe cel ce are puterea morţii, care este diavolul şi să-i elibereze pe cei care toată viaţa lor erau ţinuţi în sclavie prin frica de moarte.” Evrei 2:14, 15

Mai presus decât îngerii

În Evrei 1, autorul susține că Isus este mult superior față de îngeri; de fapt, El este egal cu Dumnezeu. El a fost Mesia promis. În Evrei 2, este evidențiată dintr-odată o altă perspectivă. Isus a fost făcut mai prejos decât îngerii pentru o perioadă de timp (Evrei 2: 9). Această perioadă, desigur, se referă la timpul în care Isus a fost pe pământ.

De ce a trebuit Isus să devină om?

“El a devenit asemănător cu ei (oamenii), pentru ca, prin moarte, să-l distrugă pe cel ce are puterea morții, care este diavolul.” (versetul 14). Isus a trebuit să moară, ca să poată distruge puterea lui satan, care deținea puterea morții. Cineva poate muri doar dacă este o ființă umană, așa-i? Atât de departe a fost dispus să meargă Dumnezeu: să fie făcut mai jos decât îngerii, pentru o perioadă!

Ispășirea pentru păcatele oamenilor

Când Isus a murit, El s-a jertfit pentru păcatele oamenilor. În același timp, El este numit marele preot. Știți ce făcea poporul Israel pentru ispășirea păcatelor? Aveau un preot care sacrifica un animal, acest animal murind în locul păcătosului. Preotul era ca un mijlocitor între Dumnezeu și oameni, făcând pace între Dumnezeu și păcătos. Dar Isus este special.

El este atât preotul, cât și sacrificiul. El a deschis calea către Dumnezeu murind pe cruce, plătind păcatele fiecărei persoane care crede în El. În acest fel, El a distrus puterea lui satan și puterea morții. De ce? Pentru că atunci când ești eliberat de păcatele tale, ești liber să te bucuri de viața veșnică. Moartea și-a pierdut capacitatea de a distruge.

Distribuiți postarea