A înviat Isus cu adevărat din morți? 

Da, așa a făcut. Este miezul credinței noastre. Isus a fost răstignit și trupul Său mort a fost îngropat într-o zi de vineri. Două zile mai târziu, în Duminica Paștelui (probabil 7 aprilie, 30 d.Hr.) un grup de femei s-a dus la mormântul Lui. Îngeri li s-au arătat și au zis: ’’Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat’’ (Luca 24:5-6). În zilele și săptămânile de după aceea, Isus Cel înviat s-a arătat de nenumărate ori femeilor, ucenicilor Săi, fratelui Său Iacov și o dată chiar și celor cinci sute de oameni deodată (Luca 24 și 1 Corinteni 15). După 40 de zile S-a înălțat la cer (Fapte 1:4-14).

De unde știm că aceasta este istorie și nu un mit? Există mai multe dovezi puternice pentru asta.

  1. Mormântul gol

În cele două luni după răstignire, ucenicii au proclamat la Ierusalim că Isus a înviat din morți. Nimeni nu putea spune „vorbești prostii, aici este mormântul Lui”, pentru că mormântul era gol.

  1. Credința ucenicilor

După ce a murit Isus, ucenicii erau fără speranță (Marcu 16:10). La doar câteva săptămâni mai târziu, ucenicii erau atât de convinși că Isus a înviat din morți, încât au mers în toată lumea pentru a-L proclama. Ei și-au plătit condamnarea cu viața. Probabil 11 din cei 12 apostoli au murit ca martiri. Ei L-au văzut și au vorbit cu Isus Cel înviat.

  1. Mărturia femeilor 

Toate evangheliile, Matei, Marcu, Luca și Ioan menționează femeile ca fiind primele care L-au văzut pe Isus înviat. Acest lucru nu s-ar întâmpla niciodată într-o poveste inventată, deoarece mărturia femeilor nu era considerată demnă de încredere în lumea antică. Dar așa s-a întâmplat, așa că acesta este modul în care Biblia raportează.

  1. Convertirea lui Iacov

Evangheliile spun că frații lui Isus nu au crezut în El (Ioan 7:5). Isus Cel înviat i s-a arătat fratelui Său Iacov (1 Corinteni 15:7). Iacov a ajuns la credință în Isus și a devenit un conducător al bisericii (Faptele Apostolilor 15; Galateni 1:19). Un sceptic a fost transformat într-un credincios. Motivul a fost că a văzut că Isus, Care fusese mort, era din nou viu.

  1. Mărturie antică 

Pavel ne oferă un crez (= declarație oficială a credințelor comune) al bisericii primare în 1 Corinteni 15:3-5 despre învierea lui Isus:

’’V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi, şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece.’’

El a scris asta la 24 de ani de la înviere. Dar el spune că „a primit” asta, așa că a auzit de la alții. El trebuie să fi primit acest lucru înainte de a începe să predice, ceea ce a fost la aproximativ 5 ani după înviere. Până atunci era deja un crez, așa că crezul trebuie să fi apărut în decurs de unul până la trei ani de la înviere! Învierea nu este o poveste inventată ani după viața lui Isus, ci a fost miezul credinței imediat după viața Sa.

  1. Mărturie modernă

Peste tot în lume, oamenii spun că Isus le-a schimbat viața după ce au crezut în El. Pentru că Isus a înviat din morți, El este viu astăzi. El poate lucra și în viața ta. Lasă-L să fie Domnul vieții tale și vei fi pe drumul spre fericirea veșnică.

Distribuiți postarea