Ar trebui să ne rugăm la Maria? 

Biblia spune că există doar Unul singur către care trebuie să-ți îndrepți rugăciunea, iar El este Dumnezeu. 

Rolul important 

Maria, mama lui Isus, a avut un rol important în planul de mântuire al lui Dumnezeu. Rolul ei a fost de a-L aduce pe Isus în lume. Evanghelistul Luca ne-a consemnat ceea ce i-a spus îngerul Gabriel Mariei despre rolul ei: Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus. El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” (Luca 1:31-33) 

De la naștere până după răstignire 

Maria a fost o mamă bună și iubitoare pentru Isus din momentul nașterii și până după răstignirea și învierea Sa. În Faptele Apostolilor 1:14 citim: Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui. „. Maria, la fel ca toți ceilalți, se ruga lui Dumnezeu. Iar în ziua Cincizecimii, Maria se afla acolo, împreună cu ceilalți ucenici ai lui Isus, când: Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. (Faptele Apostolilor 2:2-4) 

Isus mijlocește pentru noi 

Maria a fost o mamă iubitoare și o ucenică credincioasă a lui Isus. Maria nu este Dumnezeu. Nu ar trebui să ne rugăm la ea și ea nu ne-a cerut niciodată să facem acest lucru. Isus, pe de altă parte, ne-a cerut să ne rugăm la El: şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.”. (Ioan 14:13-14). Isus și nu Maria este cel care mijlocește pentru noi: De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei. (Evrei 7:25). 

Numai prin Hristos 

În 1 Timotei 2:5-6 se spune foarte clar că numai Isus poate duce rugăciunile noastre la Dumnezeu: Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită.” 

Isus este cel care a murit pentru păcatele noastre și numai prin El putem avea acces la Dumnezeu. 

Doar pentru Dumnezeu 

În porunca pe care a dat-o Dumnezeu, El spune: Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc .” (Exodul 20:4-5). „Gelos” înseamnă aici că Dumnezeu nu vrea să dăm altuia ceea ce Îi aparține de drept. Noi ne închinăm lui Dumnezeu și ne rugăm Lui și nimănui altcuiva. 

 Citiți și:  Cum mă pot ruga? Un ghid practic pentru rugăciuni personale

 

Distribuiți postarea