Când va fi sfârșitul lumii?

„Mi-e teamă. Sunt atâtea știri despre armele nucleare, schimbarea climei și așa mai departe: cât timp poate continua acest lucru? Când va veni sfârșitul lumii?”

Înfricoșător 

Înțeleg că te îngrijorezi. Atunci când citim ziarul sau alte mass-media, viitorul poate părea înfricoșător. Și Biblia vorbește despre sfârșitul lumii. Se numește ziua Domnului, vezi 2 Petru 3:10: „Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde”. Mulți oameni încearcă să interpreteze tot felul de semne, ba chiar să calculeze când va fi exact această zi. Până acum, toți au eșuat.

Ce ne spune Biblia

Sunt câteva lucruri pe care le știm sigur:

  • Această lume se va sfârși
  • Biblia ne spune în 1 Tesaloniceni 5 că această zi va veni neașteptată: „Cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi înșivă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea”.
  • De asemenea Biblia ne explică de ce această zi nu a venit încă: „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință ” (2 Petru 3:9). Timpul dintre prima și a doua venire a lui Isus este timpul harului: Dumnezeu ne dă timp ca să-I acceptăm dragostea și ca să ne punem încrederea în El.
  • Căci pentru oricine crede în Isus, ziua Domnului va fi o zi de bucurie. Nu trebuie să se teamă. „Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus” (Romani 8:1).

Semne

 Lumea va ajunge la sfârșit și vedem semnele acestui fapt. În Matei 24:6-8, citim: „Veți auzi de războaie și vești de războaie: vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, și o împărăție, împotriva altei împărății și, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor.”

Durerea unei nașteri este o durere reală. Dar este o durere după care urmează ceva frumos. În zilele noastre, vedem că oamenii suferă cu adevărat; există multă durere. Dar Biblia numește suferințele lumii durerile nașterii. O lume nouă urmează să se nască. O realitate nouă va veni, în care vom vedea gloria lui Dumnezeu, și în care nu va mai fi suferință. Atunci când o mamă își ține bebelușul nou-născut în brațe, ea uită de durere. Doar bucuria rămâne.

Viitorul

Apocalipsa 21 ne spune: „Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou; pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră, și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită că o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

Acela este viitorul pe care îl așteptăm. Până va veni acea zi, vom împărtăși veștile bune despre dragostea lui Dumnezeu pe care Isus ne-o descoperă. Căci oricine crede în El și are încredere în El, va avea viața veșnică!

Nu ești sigur dacă sfârșitul lumii, când Isus se întoarce, va fi o zi de bucurie pentru ține? Cunoaște-L personal pe Dumnezeu, studiază Biblia – de exemplu înscriindu-te la cursul nostru biblic online. Te va învăța cum poți obține viața veșnică prin credința în Isus.

Distribuiți postarea