Care este caracterul lui Dumnezeu?

Poți cunoaște pe cineva observând ce face cu viața sa, întâlnindu-l și făcând lucruri împreună. Același lucru este valabil și la Dumnezeu. Prin poveștile Bibliei Îl cunoaștem pe Dumnezeu, deoarece acestea ne arată ce a făcut Dumnezeu și ce este important pentru El. Prin Biblie, dar și prin rugăciune și închinare, Îl poți întâlni pe Dumnezeu astfel încât ceea ce știi despre El să nu fie doar cunoaștere teoretică, ci o experiență personală. Când îți dedici viața Lui, El te conduce prin viață. Ești copilul Său și te referi la El ca Tatăl tău ceresc în fiecare zi. Acesta este cel mai bun mod de a cunoaște caracterul lui Dumnezeu.

Dumnezeu este Duh

Biblia spune că Dumnezeu este Duh (Ioan 4:24). Prin urmare, a-L cunoaște pe Dumnezeu este mai dificil decât să-l cunoaștem pe omul de lângă noi. Dumnezeu a realizat asta și a avut o soluție radicală: El a devenit om! În Isus Hristos „locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii” (Coloseni 2:9). Deci, dacă avem încă îndoieli cu privire la caracterul lui Dumnezeu, ne putem uita la viața lui Isus. Când știm cum este Isus, știm cum este Dumnezeu.

Deci, ce citim în Biblie despre caracterul lui Dumnezeu?

Dumnezeu este de încredere

În primul rând, Dumnezeu este de încredere. Dacă ajungem să știm cine este Dumnezeu, nu trebuie să ne temem că El va fi diferit mâine. „Isus Hristos este același ieri și azi și în veci!” (Evrei 13:8). Dumnezeu se ține întotdeauna de promisiuni. Întotdeauna.

Dumnezeu este dragoste

În al doilea rând, Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:8). Isus a spus foarte clar acest lucru. Iubea oamenii pe care societatea îi ura. A îmbrățișat copiii. El i-a chemat pe vameșii disprețuiți să-L urmeze. Împărtășirea iubirii lui Dumnezeu cu prostituatele a fost mai importantă pentru El decât reputația Sa. Și în aceasta, Isus este întruchiparea perfectă a iubirii Tatălui Său. Căci Dumnezeu L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică (Ioan 3:16). 

Dumnezeu este drept

În al treilea rând, Dumnezeu este drept. „El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat” (Deuteronom 32:4). El iubește adevărul și dreptatea și urăște minciunile și nedreptatea. Această neprihănire perfectă o vedem și la Isus, Care a spus „Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat?” (Ioan 8:46).

Dumnezeu este sfânt

În al patrulea rând, Dumnezeu este sfânt. Isaia 6:3 spune ’’Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!” Dumnezeu este glorios și slava Sa Îl separă de păcat; de aceea Dumnezeu este sfânt. Păcatul și Dumnezeu nu pot merge mână în mână. Dumnezeu este tot ce este frumos, păcatul este tot ce este urât. Deoarece aceeași sfințenie este în Isus, El este numit „Sfântul lui Dumnezeu” (Ioan 6:69).

Dumnezeu este milostiv

În al cincilea rând, Dumnezeu este milostiv. Există un pasaj foarte izbitor în care Domnul își declară propriul caracter. Domnul i se arată lui Moise pe munte și următorul lucru pe care-l citim în Exodul 34:6-7 este: „Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!” Aici vedem toate aspectele caracterului lui Dumnezeu menționate mai sus. Dar cel mai accentuat este mila lui Dumnezeu în iertarea păcătoșilor. Aceasta se împlinește în Isus. În mila Sa, Dumnezeu L-a trimis pe Isus să moară pentru păcatele noastre. Dacă credem în Isus, Dumnezeu ne adoptă drept copii ai Săi.

Când devenim copii ai lui Dumnezeu, vom descoperi din ce în ce mai mult caracterul lui Dumnezeu. Dar demnitatea, dragostea, neprihănirea, sfințenia și îndurarea sunt cu siguranță centrul a Cine este Dumnezeu.

Cum îți vorbește această învățătură biblică? Te rugăm să îți împărtășești gândurile mai jos!

Puteți citi, de asemenea: Iubește Dumnezeu neîncetat?

Distribuiți postarea