Care este Marea Trimitere a credincioșilor? 

Ultima însărcinare a lui Isus către urmașii Săi a fost: ’’Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit’’ (Matei 28:19-20a).  Iar în Marcu 16:15 această poruncă este repetată de El: ’’Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.’’  

Marea trimitere este pentru fiecare creștin 

Isus ne poruncește să mergem la toate națiunile. Această poruncă nu este lipsită de obligații. Toți discipolii Săi împreună sunt responsabili pentru aceasta. Avem la dispoziție multe mijloace și cu cât sunt mai multe mijloace, cu atât mai mult ne va cere Dumnezeu, pentru că: ’’Cui i s-a dat mult, i se va cere mult şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult’’ (Luca 12:48).   

Progresul marii însărcinări 

Isus a spus că trebuie să ducem Evanghelia până la marginile pământului (Faptele Apostolilor 1:8). Proiectul Joshua (The Joshua Project) este o organizație care examinează în ce măsură națiunile au fost deja atinse cu Evanghelia. Și se pare că mai mult de 41% din totalul populației mondiale nu a fost încă atinsă. Așadar, ce sarcină imensă ne așteaptă, mai ales dacă ne gândim că trebuie să existe cel puțin un reprezentant al fiecărui grup de populație printre oamenii mântuiți (Apocalipsa 5:9). 

Internetul creează noi posibilități pentru evanghelizare 

Acum, Evanghelia este predicată sute de ore pe zi prin intermediul drumurilor noastre electronice și pătrunde și în acele zone în care misionarii nu au voie sau nu pot veni. Predicarea Evangheliei poate fi marcată de revenirea bruscă a Domnului: ’’Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul’’ (Matei 24:14).  

Care este rolul nostru în marea misiune? 

Așadar, la ce grupuri de oameni neatinși ai putea căuta să mergi tu personal și, ca și comunitate bisericească, să te duci? Să luăm măsuri răspunzând la provocarea pe care Dumnezeu ne-o prezintă aici și să reacționăm în mod corespunzător la chemarea Sa de a ne supune ultimei și marii Sale însărcinări. 

Duhul Sfânt ne va conduce 

Dacă această dorință este trezită în noi, Duhul Sfânt va arăta bisericii în ansamblu și fiecăruia în parte calea cum și unde ne putem implica și sluji. Putem ști că porunca lui Isus este însoțită de o promisiune bogată: ’’Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului’’ (Matei 28:20).  

Fiți disponibili pentru marea misiune  

Pentru a asculta de porunca de a învăța toate neamurile și de a le face ucenici, se atașează condiția de a sta ca ucenic în relația corectă cu Trimițătorul. Și de a te face pe deplin disponibil și de a te încredința călăuzirii Duhului Sfânt, Care este dedicat Cuvântului lui Dumnezeu. 

 Fie ca aceasta să fie rugăciunea noastră: 

„Tu ne-ai poruncit să trimitem lucrători la secerișul Tău. Eu mă ofer ca unul dintre lucrătorii Tăi și sunt pe deplin la dispoziția Ta. Dacă este în conformitate cu voia Ta, având în vedere circumstanțele și darurile mele – atunci trimite-mă ca lucrător în secerișul Tău. În Numele lui Isus, Amin.” 

Distribuiți postarea