Care este scopul bisericii?

Fiecare creștin din trecut și din prezent este un membru al bisericii lui Dumnezeu – cunoscută ca biserica universală. În același timp creștinii au nevoie să petreacă timp cu oameni care au aceeași gândire – învățând, rugându-se, lăudând și slujind. Aceasta este cunoscută sub numele de biserica locală.

Trupul lui Cristos

Dumnezeu numește biserica Trupul Lui iar El este capul. Un corp uman este alcătuit din multe organe diferite, membre și celule, toate având funcții diferite. În același mod și biserica este alcătuită din oameni diferiți. Fiecare dintre noi este o parte vitală a Trupului lui Cristos iar fiecare dintre noi are o funcție și o responsabilitate diferită, și Duhul Sfânt ne-a dat fiecăruia dintre noi daruri diferite (Romani 12:6-8, 1 Corinteni 12:4-12) astfel încât să putem îndeplini aceste responsabilități.

Mireasa lui Cristos 

Dumnezeu numește biserica și Mireasa lui Cristos. Nici un bărbat nu vrea să se căsătorească cu o prostituată sau cineva care se culcă cu mai multe persoane, ci vrea o femeie care este pură, care are ochi pentru un singur bărbat și și-a păstrat virginitatea special pentru el. Același lucru este valabil pentru Mireasa lui Cristos. Dumnezeu Își dorește să fim puri, neavând ochi pentru altcineva și trăind exclusiv pentru El, să-I facem plăcere, să ne închinăm Lui și să-L slujim doar pe El. Mulți oameni, înainte să fie creștini, au fost implicați în idolatrie sau păcate de multe feluri care nu I-au plăcut Domnului. Dar când devenim creștini El ne curățește, ne iartă și începe o lucrare de transformare în noi, astfel încât, atunci când ne privește, să ne vadă fiind puri. Împreună cu fiecare creștin din biserica universală vom sta uniți înaintea Domnului în ultima zi și vom fi complet uniți cu Cristos ca un bărbat și o femeie în ziua nunții lor.

 Sare și lumină

De asemenea suntem și Sare și lumină. Biserica locală ar trebui să facă parte din comunitate și să trăiască viața lui Cristos în comunitățile lor diferite, astfel încât toți din jurul lor care nu-L cunosc pe Dumnezeu să fie afectați. Așa cum întunericul nu există acolo unde este lumina, iar bacteriile și germenii nu există acolo unde este sare, biserica ar trebui să aibă un efect de curățare și lumina asupra comunității. Biserica locală ar trebui să fie alcătuită din creștini care trăiesc aproape unul de altul. Ar trebui să fie condusă de lideri evlavioși care Îl caută pe Dumnezeu și vor auzi vocea Lui. Lideri care vor avea grijă de creștinii aflați în grija lor, ca o familie care are grijă de frați, surori, copii și bătrâni. Liderii ar trebui să-i învețe Cuvântul lui Dumnezeu, să-i conducă după exemplul bărbaților și femeilor care aud vocea lui Dumnezeu și Îl ascultă, astfel încât fiecare creștin din biserica locală să ajungă la maturitate și să devină un ucenic al lui Cristos, și ei înșiși să aibă o relație strânsă cu Dumnezeu.

Închinare și rugăciune

Biserica se închină și se roagă împreună. De aici vine dorința de a se sluji unul pe altul și de a merge în misiune la cei pierduți, începând cu cei din apropiere și trimițând oameni din întreaga lume ca reprezentanți ai bisericii pentru a împărtăși vestea bună a Evangheliei. La rândul lor, creștinii vor face ucenici, vor ridica biserici locale, care vor face ucenici care vor merge în misiune mai întâi la nivel local și apoi la nivel global. Aceasta vine din marea trimitere a lui Isus (Matei 28:18-20) către primii ucenici, prima biserică locală din istorie.

Dacă ești creștin, ești un membru al bisericii universale și ai responsabilitatea de a căuta o biserică locală, ca să te poți alătura lor în închinare, rugăciune, să fii învățat și să devii un ucenic matur al lui Cristos. De asemenea vei fi disponibil să slujești Domnului și bisericii cu darurile pe care El ți le-a dat. Nici un creștin nu poate supraviețui în izolare, fără ca cineva să-l învețe și să-l încurajeze în închinare, laudă și rugăciune. Fără acestea, viață unui creștin se va ofili. Acesta este scopul bisericii.

Distribuiți postarea