Care este scopul vieții?

Toată lumea s-a întrebat la un moment dat care este scopul vieții. Care este scopul meu în viața asta? Există chiar un scop în viață? Și dacă există, atunci care e? 

Scopul lui Dumnezeu 

Mulți oameni își petrec timp căutând scopul lor în viață și ajung la multe concluzii diferite. Cu toate acestea, Biblia ne învață în mod clar că scopul nostru în viață este cel care ni L-a dat Dumnezeu. El ne-a creat pentru a Îl glorifica pe El și pentru a ne bucura de El pentru totdeauna. Versete biblice care se referă la acest scop făcut din două părți, se găsesc în întreaga Scriptură. Iată câteva versete:

Suntem făcuți să-L glorificăm pe Dumnezeu:

„Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.” (Romani 11:36)

„Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 10:31)

„Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute!” (Apocalipsa 4:11)

„Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina Numelui Său.” (Psalmul 23:3)

Suntem făcuți să ne bucurăm de Dumnezeu:

„Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice, în dreapta Ta.” (Psalmul 16:11)

„Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucurați-vă!” (Filipeni 4:4)

„Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima.” (Psalmul 37:4)

„Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit.” (Isaia 12:2)

„Dar îngerul le-a zis: ’’Nu va temeți, căci va aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul.” (Luca 2:10)

„Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea: ’’Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Apocalipsa 21:3-4)

Distribuiți postarea