Ce este Adventul? Și ce legătură are cu Crăciunul? 

În ultimele luni ale anului, mulți oameni par să cumpere calendare de Advent – pline cu ciocolată, jucării mici sau alte cadouri mici. Aparent, există o anumită tradiție creștină în spatele acestor calendare. Dar care este aceasta mai exact? Are vreo legătură cu Crăciunul? 

Adventul este un timp de așteptare 

Pe 25 decembrie se sărbătorește nașterea lui Iisus Hristos. Această sărbătoare a Crăciunului este precedată de o perioadă numită Advent. Termenul „Advent” provine din cuvântul latin „Adventus” și înseamnă literalmente „venire”. Această perioadă este o perioadă de așteptare a venirii lui Iisus Hristos. În funcție de tradiția bisericească pe care o urmează cineva, perioada de Advent începe cu 4 sau 6 săptămâni înainte de Crăciun. 

Prima și a doua venire 

Adventul este un timp de pregătire pentru celebrarea nașterii lui Isus, dar și un timp de așteptare a revenirii sale la cea de-a doua venire. Apoi, Isus nu a devenit om doar pentru a salva omenirea; când s-a înălțat la cer, a promis, de asemenea, că se va întoarce pentru a judeca omenirea și pentru a-și instaura împărăția. 

A se vedea, de exemplu, Matei 24:30-31: Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate  seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Ambele veniri ale lui Isus, prima de Crăciun și cea de-a doua pe care o așteptăm, sunt amintite și meditate în perioada Adventului. 

Venirea lui Isus în inimile noastre 

Există o a treia „venire” a lui Iisus Hristos la care creștinii reflectă în mod special în această perioadă a anului. Este vorba de venirea lui Isus în inimile noastre. Căci numai dacă Îl lăsăm să locuiască în noi, putem profita de lucrarea Sa de mântuire și vom fi la adăpost de judecata Sa. 

Pentru aceasta se roagă Pavel în Efeseni 3:14-19: Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ, şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia puse în dragoste, puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. 

Numărătoarea inversă 

Există mai multe practici asociate cu Adventul, cum ar fi aprinderea de lumânări (câte una pentru fiecare săptămână, până la Crăciun) sau o numărătoare zilnică a devoțiunilor până la Crăciun. De aici provin calendarele de Advent. Inițial, acestea prezentau o temă legată de Crăciun și aveau „ferestre” pentru fiecare zi de Advent. Fiecare fereastră conținea un verset din Biblie sau o rugăciune și, astfel, calendarul de Advent îl conducea pe cineva prin acest sezon și îl ajuta să reflecteze la venirea lui Isus. 

Calendare de Advent comerciale 

În zilele noastre, unele calendare de Advent continuă să facă acest lucru și pot fi o modalitate excelentă de a sărbători în mod conștient perioada Adventului. Dar există și multe calendare de Advent care au pierdut complet mesajul creștin și oferă doar o scenă colorată plină de ciocolată, jucării mici sau altele similare. Astfel, aceste calendare nu au nimic de-a face cu Crăciunul, ci sunt doar o adaptare comercială a unei tradiții bogate, vechi de secole. 

Lectură prin Advent 

Dacă sunteți interesat să sărbătoriți Adventul într-un mod creștin, ați putea face acest lucru cu ajutorul unui calendar de Advent sau doar cu un plan de lectură destinat Crăciunului. Vedeți de exemplu: 

Dacă vi se pare prea mult pentru voi, concentrați-vă asupra poveștilor de Crăciun din Evanghelii: 

  • Matei 1-2 
  • Luca 1-2 
  • Ioan 1. 

Să aveți un Advent binecuvântat!  

Citiți și: 

 

Distribuiți postarea