Ce este Trinitatea?

Dumnezeu, Creatorul și Susținătorul universului, Se revelează pe Sine în Biblie. Biblia ne spune clar că există un singur Dumnezeu. ’’Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn” (Deuteronom 6:4). În același timp, întâlnim mai multe pasaje din Biblie care arată că singurul Dumnezeu este format din mai multe persoane. Acest lucru ne este greu de înțeles. Ar trebui să ne dăm seama că acest lucru nu se datorează unei contradicții logice, ci din cauza limitărilor noastre. Faptul că complexitatea și frumusețea ființei lui Dumnezeu depășesc înțelegerea noastră nu este ciudat. El este Dumnezeu și noi suntem om.

 Pluralitatea în Dumnezeu

Când citim pasajele care vorbesc despre o pluralitate în Dumnezeu, vedem că sunt de fapt trei persoane. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Aceasta este ceea ce numim Trinitatea. Termenul Trinitate nu este folosit în Biblie, dar conceptul este clar acolo. Înseamnă un singur Dumnezeu din trei persoane.

În Vechiul Testament există diverse versete care deosebesc pe Dumnezeu Tatăl de Dumnezeu Fiul. Un exemplu clar este Psalmul 110:1, unde David spune: ’’Domnul a zis Domnului meu…’’ Întrucât David ca rege nu avea niciun domn pământesc, el trebuie să se refere aici la un Domn ceresc care este distinct de Domnul. Isus confirmă acest lucru când afirmă că acest verset este despre El și implică faptul că El este Fiul lui Dumnezeu (Matei 22: 41-45).

În alte versete, se face distincția între Domnul și Duhul Său. De exemplu, Isaia 48:16’’Şi acum, Domnul Dumnezeu M-a trimis cu Duhul Său.” Este evident că cineva nu poate fi gândit separat de spiritul Său. Cu toate acestea, se face o distincție. Deja în Vechiul Testament, găsim versete care ne îndreaptă spre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Deci Dumnezeu Fiul nu a început să existe odată cu nașterea lui Isus Hristos. El este etern, la fel ca Tatăl și Duhul. Dar în Isus El s-a făcut trup.

Noul Testament

Noul Testament face ca toate acestea să fie mult mai clare. Multe versete ne învață despre divinitatea lui Dumnezeu Tatăl. Un exemplu este 1 Corinteni 8:6.’’Pentru noi, nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile.’’ Multe versete ne învață despre divinitatea lui Dumnezeu Fiul. Un exemplu este Tit 2:13’’… şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos.’’ Multe versete ne învață despre divinitatea lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Un exemplu este 1 Corinteni 6:11’’Ați fost socotiți neprihăniți în Numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru.’’

În mai multe locuri din Noul Testament, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt menționați unul lângă celălalt. Într-un fel, asta nu lasă nici o îndoială că sunt egali și egali Dumnezeu. Acestea includ:

  • ’’Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh’’(Matei 28:19).
  • ’’Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui. Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi’’(Faptele Apostolilor 2:32-33).
  • ’’Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți’’(2 Corinteni 13:14).
  • ’’…după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos’’ (1 Petru 1:2).

Avem nevoie de toți trei

Deci, Dumnezeu se revelează în Biblie ca Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Avem nevoie de toți trei. Dumnezeu Tatăl este creatorul nostru. Dumnezeu Fiul este Mântuitorul nostru. Iar Dumnezeu Duhul Sfânt ne sfințește. Când nu putem să ne înfășurăm complet capul în jurul conceptului de Dumnezeu care este trei-în-unu, haideți doar să izbucnim în laudă:

Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești, Dumnezeu puternic
Chiar din zorii dimineții Te slăvesc și-Ți cânt;
Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești, bun, milos și darnic,
Doamne ești veșnic: Tată, Fiu, Duh Sfânt!

Distribuiți postarea