Ce este un ucenic?  

disciple

În Biblie, citim multe despre ucenici. Și se pare că acesta nu este doar un fenomen istoric, căci atunci când Isus își lasă ucenicii, le spune să „facă ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” (Matei 28:19). Așadar, ce înseamnă să fii ucenic? 

O definiție 

În esență, un ucenic este un elev, cineva care aderă la învățăturile unei alte persoane și preia căile acestui învățător. În vremurile biblice, aceasta era o practică obișnuită. Mai ales în chestiuni religioase, dacă voiai să înveți, nu mergeai la facultate, ci deveneai ucenicul altcuiva. 

Așa a procedat, de exemplu, apostolul Pavel când era tânăr: „Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta și am fost educat la picioarele lui Gamaliel, potrivit cu strictețea Legii noastre părintești” (Faptele Apostolilor 22:3). Ioan Botezătorul a avut și el ucenici (Ioan 1:35-37; 3:25, Matei 11:2; 14:12), iar grupul religios al fariseilor a avut câțiva (Matei 22:16). 

Ucenicii lui Isus 

Cele mai multe referiri la ucenici în Biblie se referă la ucenicii lui Isus – ceea ce este evident, deoarece Isus este cea mai importantă persoană din Noul Testament. Isus a ales un grup de doisprezece ucenici atunci când Și-a început lucrarea (Ioan 1:37-41; Marcu 3:14-19; Luca 6:13-16). Deși au fost mai mulți ucenici care L-au urmat pe Isus pentru o perioadă de timp, acești doisprezece bărbați au avut o poziție specială. 

Ucenicii își urmează învățătorul 

Ucenicii lui Isus L-au urmat îndeaproape timp de aproximativ trei ani, în timp ce El călătorea: au rămas cu El (Ioan 2:12), au fost invitați împreună la o nuntă, ca și cum ar fi fost membri ai familiei – de fapt, Isus chiar îi consideră membri ai familiei (Ioan 2:2; Matei 12:49) – și au sărbătorit împreună sărbătorile religioase (de exemplu, Marcu 14:14). 

Acești ucenici I-au fost credincioși lui Isus, chiar dacă Isus nu a avut succesul politic la care sperau inițial. „Atunci Toma, căruia i se zicea „Didymos“ (Geamănul), le-a zis celorlalți ucenici: „Să mergem și noi să murim împreună cu El!” (Ioan 11:16). Când Isus a fost efectiv luat în captivitate, ucenicii au fugit de frică. 

Dar chiar și în aceste momente întunecate, ei L-au urmat pe Isus pentru a vedea ce s-a întâmplat (Ioan 18:15), iar după moartea Sa, au jelit împreună. Această relație apropiată i-a transformat pe ucenici în excelenți martori oculari ai cuvintelor și minunilor lui Isus și, mai târziu, ai învierii Sale (de exemplu, Luca 19:37; Ioan 21:24; 1 Corinteni 15:5-8). 

Ucenicii primesc o „educație privată” 

Una dintre sarcinile majore ale lui Isus a fost aceea de a propovădui oamenilor venirea Împărăției lui Dumnezeu (Matei 4:17, 11:1). 

Dar cercul Său restrâns de ucenici a primit adesea o educație suplimentară (vezi Matei 20:17; Marcu 4:34; Marcu 10:10). Cele mai importante lecții pe care le-au primit ucenicii – dar pe care nu le-au înțeles pe deplin – au fost despre moartea și învierea viitoare a lui Isus (de exemplu, Matei 16:21). Era de o importanță crucială pentru ei să aibă o înțelegere corectă a adevăratei identități a lui Isus și a misiunii Sale, deoarece urmau să propovăduiască Evanghelia la toate națiunile. 

Ucenicii devin asemenea învățătorului lor 

Scopul uceniciei nu este doar de a aduna cunoștințe și de a vedea cum trăiește învățătorul, ci și de a-i copia comportamentul și de a deveni un urmaș al acestei persoane. „Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, dar orice ucenic pe deplin pregătit va fi ca învățătorul lui.” (Luca 6:40). 

În Luca 9:1-6, citim cum Isus Își trimite ucenicii să facă ceea ce a făcut și El Însuși: „să vestească Împărăția lui Dumnezeu și să vindece”. Isus Însuși i-a echipat pentru această sarcină. El „le-a dat putere și autoritate asupra tuturor demonilor și să vindece bolile”. Ucenicii lui Isus nu puteau face aceste lucruri cu propriile lor puteri. Au încercat o dată, dar au eșuat (Matei 17:14-20). 

Mai târziu, prin puterea Duhului Sfânt, ei au putut „să-Mi fie martori în Ierusalim, în toată Iudeea și Samaria și până la marginile pământului” și să facă minuni, așa cum făcuse Isus (Faptele Apostolilor 1:8; 5:12-16). Este ceea ce Isus le promisese mai înainte, în Ioan 14:12-13: „Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu, ba încă va face lucrări mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.” 

Toți credincioșii sunt ucenici 

După moartea și învierea lui Isus, cei doisprezece ucenici încă au avut o poziție specială. Ei fuseseră martori oculari ai lucrării lui Isus și au fost numiți „apostoli”. Oamenii care au venit la credință mai târziu, nu aveau această poziție specială. Dar și ei sunt numiți „ucenici”! (Faptele Apostolilor 6:7). 

În Fapte 11:26, citim că ucenicii sunt numiți și „creștini”. Acesta ar putea fi un termen mai comun în zilele noastre, dar, de fapt, fiecare creștin adevărat este un ucenic al lui Isus Hristos. Și, mai mult, Isus îi cheamă pe urmașii Săi să „facă ucenici din toate neamurile” (Matei 28:19). Răspândirea Evangheliei presupune să-i învețe pe oameni cum să fie ucenici ai lui Isus în toate părțile vieții lor. Ți-ai dat seama că aceasta este chemarea ta ca și creștin? 

Caracteristicile ucenicilor moderni 

Așa cum au făcut ucenicii în timpul vieții pământești a lui Isus, noi trebuie să Îl urmăm pe Isus, să învățăm din lecțiile Lui și să devenim ca El. În Ioan 8:31, Isus a spus: „Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, atunci sunteți într-adevăr ucenicii Mei.” 

O altă caracteristică a ucenicilor este dragostea lor unii pentru alții (Ioan 13:35) și aducerea de roade spirituale (Ioan 15:8). Acest comportament reflectă propriul exemplu al lui Isus. Cine Îl urmează îndeaproape pe Isus, este transformat din interior (Romani 12:2). 

A fi ucenic vine cu un preț mare 

Dacă a fi ucenic înseamnă „a-L urma pe Isus”, este clar că acest lucru vine cu un preț mare. Dacă trebuie să-L punem pe Isus pe primul loc, alte lucruri nu mai pot ocupa acest prim loc. Familia noastră, chiar și propria noastră viață, sunt mai puțin importante decât Domnul Isus (Luca 14:26-27; 14:33). 

Mai mult, altora nu le place întotdeauna să fim creștini. Am putea fi persecutați, chiar uciși, așa cum a fost și Domnul Isus. Isus I-a avertizat pe ucenicii Săi în legătură cu acest lucru: „Aduceți-vă aminte de cuvintele pe care vi le-am spus: „Sclavul nu este mai mare decât stăpânul lui.“ Dacă pe Mine Mau persecutat, vă vor persecuta și pe voi.” (Ioan 15:20). 

A fi ucenic este cel mai bun lucru 

Și totuși, a fi un ucenic al lui Isus este grozav. Nu numai că o relație strânsă cu Isus va fi o binecuvântare uriașă în timpul vieții tale pământești, dar va duce și la viața veșnică. Isus Hristos Însuși a promis: „Eu le dau viață veșnică și în veci nu vor pieri. Și nimeni nu le va smulge din mâna Mea.” (Ioan 10:28). 

Ești un ucenic al lui Isus? Cum ți-a schimbat viața urmarea lui Isus? 

Distribuiți postarea