Ce este viața veșnică? Ce este viața după moarte? 

Mulți oameni se tem să moară. Mulți oameni nu știu ce se întâmplă după ce mor. Alți oameni supun aceste întrebări imaginându-și pur și simplu o „viață după moarte” în care se vor bucura de sănătate, bogăție, soare și pace. Dar ce spune Biblia despre viața de după moarte? Mai exact, ce este viața veșnică? 

Biblia nu tace 

În primul rând, Biblia spune explicit că există viață după moarte (Matei 25:46; Marcu 10:29-30; Ioan 5:25-29). În același timp, trebuie să fim foarte clari cu privire la faptul că viața de după moarte nu este un sinonim cu viața veșnică. Există o diferență clară, totuși importantă, între o ființă umană care trăiește viața după moarte și o ființă umană care se bucură de viața veșnică. 

Viața este mai mult decât fizicul 

Care este diferența dintre aceste două? Diferența are legătură cu realitatea spirituală din viața ta. Există doar două feluri de oameni în această lume: cei care sunt în viață fizică, dar morți din punct de vedere spiritual în greșelile și păcatele lor (Efeseni 2:1-3) și cei care sunt în viață fizică și în viață spirituală în Hristos (Efeseni 2:4-6). Toți cei care cred în Isus sunt înviați în El. Nu vor muri niciodată. Cum se poate acest lucru? 

Viața veșnică este mai mult decât viața de după moarte 

Trebuie să știm ce este viața veșnică. Oamenii din epoca noastră sunt predispuși să se gândească la o viață de după moarte, care este un fel de lume frumoasă, liniștită, în care vor intra și pe care o vor descoperi după momentul în care vor muri. Iadul nu este un subiect popular în societatea noastră. Mulți oameni neagă existența sa. Nimănui nu îi place imaginea dramatică a oamenilor care se confruntă cu mânia lui Dumnezeu în chinuri (Apocalipsa 14:10-11). Deci, dacă Biblia vorbește despre viața veșnică, în ce fel este descrisă? 

Viața înseamnă să cunoști și să umbli cu Dumnezeu 

Cel mai important adevăr pe care îl știm despre viața veșnică este că Dumnezeu este centrul ei. Domnul Isus definește viața veșnică în acest fel: ’’Și viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Ține, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3). A trăi înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. Prin urmare, dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu relațional – nu suntem chemați să-L cunoaștem pe Dumnezeu doar rațional, ci relațional – nu ești cu adevărat viu. Trăiești în sensul fizic al termenului, dar spiritual ești mort în păcatele tale (Ioan 8:24). Îl cunoști pe Dumnezeu prin Isus Hristos? Știi că L-ai primit pe Domnul Isus Însuși (Ioan 1:12)? Știi că Dumnezeu ți-a iertat păcatele? Cunoști puterea Duhului Sfânt, prin care Dumnezeu te transformă în chipul Său? Caracterul tău reflectă atributele Sale morale? 

Deja – încă nu 

Creștinul este o persoană foarte privilegiată. Într-un anumit sens, el are deja viața veșnică, pentru că Îl cunoaște pe Dumnezeu în Hristos. Dar, pe de altă parte, chiar și creștinii nu se pot bucura de binecuvântările depline ale vieții veșnice chiar acum. Creștinii suferă. Creștinii mor. Este o mare mângâiere pentru toți creștinii că atunci când își vor lăsa trupul în curând (2 Petru 1:14), nu trebuie să se teamă de moarte. Isus a spus:’’Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată’’ (Ioan 11:25-26). Sufletele copiilor lui Dumnezeu vor fi alături de Hristos în momentul în care își vor lăsa trupul. 

În ultima carte a Bibliei, Apocalipsa lui Ioan, citim această promisiune mângâietoare: ’’Scrie: Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul!” „Da”, zice Duhul, „ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!” (Apocalipsa 14:13).  

Distribuiți postarea