Ce înseamnă că Isus a murit pentru mine? 

Isus a murit pentru tine pentru că te iubește: „Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine” (Galateni 2:20). 

Isus a murit pentru tine, pentru ca El, în locul tău, să poarte mânia lui Dumnezeu asupra păcatului tău: „Hristos Isus, pe care Dumnezeu L-a pus ca ispășire prin sângele Său” (Romani 3:24-25). 

Isus a murit pentru tine, astfel încât să nu mai existe nicio condamnare pentru tine: Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus… Cine-i va osândi? Hristos a murit!” (Romani 8:1,34) 

Isus a murit pentru tine ca să-ți ierte păcatele: Căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor.(Matei 26:28) 

Isus a murit pentru tine ca să te împace cu Dumnezeu: „ați fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său” (Romani 5:10). 

Isus a murit pentru tine pentru ca tu să nu mai ai nevoie să te temi de Satana și de demonii lui: „istoricul datoriilor… l-a pus deoparte, bătându-l în cuie pe cruce. El a dezarmat pe dregători și pe autorități și i-a făcut de rușine” (Coloseni 2:15). 

Isus a murit pentru tine ca să distrugă puterea păcatului în viața ta: „Domnul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne izbăvească din veacul acesta rău” (Galateni 1:3-4). 

Isus a murit pentru tine pentru ca tu să poți intra liber în prezența lui Dumnezeu în rugăciune: „avem încredere să intrăm în locurile sfinte prin sângele lui Isus” (Evrei 10:19). 

Isus a murit pentru tine pentru ca tu să urăști păcatul și să te bucuri făcând binele: „ El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați” (1 Petru 2:24). 

Isus a murit pentru tine pentru a-ți garanta că vei avea întotdeauna credință și că nu te vei mai îndepărta niciodată de Dumnezeu: „Acesta este sângele Meu, sângele legământului, care se varsă pentru mulți” (Marcu 14:24). „Voi încheia cu ei un legământ veșnic… Și voi pune frica de Mine în inimile lor, ca să nu se întoarcă de la Mine” (Ieremia 32:40). 

Isus a murit pentru tine ca să se asigure că vei învia din morți: „Căci dacă am fost uniți cu El printr-o moarte ca a Lui, vom fi uniți cu El printr-o înviere ca a Lui” (Romani 6:5). 

Isus a murit pentru tine pentru a-ți da viața veșnică: „Dumnezeu… a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3:16). 

Isus a murit pentru tine pentru a te pune pe drumul sfințeniei acum și pentru a-ți garanta că în veșnicie vei fi perfect așa cum vrea Dumnezeu să fii: „Căci printr-o singură jertfă a desăvârșit pentru totdeauna pe cei ce se sfințesc” (Evrei 10:14). 

Toate aceste lucruri minunate pe care Isus le-a împlinit prin moartea Sa sunt pentru tine doar dacă ai credință în Hristos. Așa că, crede în El și trăiește! 

Cititi si: Ce sărbătoresc Creștinii de Paște?

 

Distribuiți postarea