Ce înseamnă că Isus este Fiul lui Dumnezeu?

Creștinii au un singur Dumnezeu, dar El se arată ca trei persoane diferite: ca Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul si și Dumnezeu Duhul Sfânt; pe acești trei împreună îi numim trinitate. Dar ce înseamnă expresia „Fiul lui Dumnezeu”? 

Semnificații diferite ale conceptului de ‘fiu al lui Dumnezeu’

În Biblie, conceptul de ‘fiu al lui Dumnezeu’ este folosit în diferite moduri: 

  • Toate creaturile pot fi numite copii ai lui Dumnezeu, pentru că își datorează existența activității sale creatoare. În acest fel, Adam este numit „fiul lui Dumnezeu” (Luca 3:38). Aceeași idee este exprimată în Maleahi 2:10 și în Fapte 17:28. Adevărul universal că toți oamenii sunt în mod egal copii ai lui Dumnezeu, ar trebui să determine atitudinea lor față de El. 
  • În al doilea rând, expresia „fiul lui Dumnezeu” poate exprima o relație specială, de iubire. În Vechiul Testament, Israel este adesea menționat ca fiind primul născut al lui Dumnezeu (de exemplu, în Exodul 4:22). Era poporul ales al lui Dumnezeu. În Noul Testament, creștinii sunt numiți copiii lui Dumnezeu (vezi Ioan 1:12, Romani 8:14; 8:19, Galateni 3:26; 4:5-6). 
  • În diferite locuri, îngerii sunt numiți „fii ai lui Dumnezeu” (Iov 1:6, 38:7). Ei sunt ființe spirituale create care se presupune că îl reflectă pe Dumnezeu într-un anumit sens. 
  • În 2 Samuel 7:14, regele David este numit „fiul lui Dumnezeu”. Acest lucru se referă la poziția sa de Mesia. În calitate de rege, acest fiu al lui David ar trebui să domnească asemenea lui Dumnezeu, cu dreptate, integritate și corectitudine. 
  • În Noul Testament, găsim și un sens teologic al expresiei „fiul lui Dumnezeu”, cu o semnificație mai înaltă. Acest sens se aplică numai lui Isus Hristos (Matei 16:16, Marcu 1:1, Evrei 4:14). El este Fiul lui Dumnezeu pentru că este Dumnezeu și are parte de natura divină. El a existat din veșnicie ca Fiu al lui Dumnezeu și s-a întrupat cu scopul de a-L descoperi pe Dumnezeu ființelor umane și de a aduce mântuirea. A se vedea, de exemplu, Ioan 1:1; 1:14; 1:18. De aceea, Isus este venerat ca Dumnezeu (Ioan 20:28, Romani 9:5, Tit 2:13; 2 Petru 1:1). 

Isus Hristos este recunoscut ca fiind Fiul suprem al lui Dumnezeu 

Isus nu folosește denumirea de „fiul lui Dumnezeu” pentru a se descrie pe Sine (doar „Fiul” sau „Fiul omului”). Dar El este recunoscut ca Fiu al lui Dumnezeu în diferite ocazii: 

  • O voce cerească îl numește pe Isus „Fiul lui Dumnezeu” la botezul său (Marcu 1:11) și la transfigurare (Marcu 9:7). Filiația Sa este baza faptului că El este Mesia și Mântuitorul. 
  • Ispitele îl asaltează pe Isus pornind de la premiza că El este Fiul lui Dumnezeu (Matei 4:1-7). Satana știe că Isus ar putea apela la ajutorul îngerilor. 
  • Demonii Îl recunosc pe Isus ca Fiu al lui Dumnezeu, care are putere asupra duhurilor rele (Marcu 3:11; 5:7) 
  • Oamenii care văd minunile lui Isus și îi ascultă predicile, îl recunosc ca Fiu al lui Dumnezeu (Matei 14:33; 16:16). 
  • În cele din urmă, Isus este condamnat la moarte pentru că a confirmat întrebarea marelui preot dacă este „Fiul Celui Binecuvântat” sau „Fiul lui Dumnezeu” (Matei 26:63, Marcu 14:61, Luca 22:70). Revendicarea acestui titlu pentru Sine este considerată blasfemie, deoarece Isus se face egal cu Dumnezeu. 

Astfel, Isus este recunoscut ca fiind Fiul suprem al lui Dumnezeu de către ființe umane, demoni și Dumnezeu însuși. Acest lucru are o semnificație mult mai profundă decât sensul general de „cineva creat de Dumnezeu” sau „cineva iubit de Dumnezeu”. 

Fiul lui Dumnezeu este de aceeași natură cu Dumnezeu Tatăl 

Fiul lui Dumnezeu a existat din eternitate. Dumnezeu a creat lumea și, atunci când a făcut acest lucru, toți cei trei membri ai Trinității au fost prezenți. În Geneza 1:26, Dumnezeu folosește pronumele „noi”, arătându-ne că toți cei trei membri ai trinității erau prezenți înainte de creație. „La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1 – mai departe în acest capitol devine clar că acest Cuvânt este Isus). Crezul Atanasian exprimă acest lucru în felul următor: „Dumnezeirea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh este una; slava este egală, iar măreția este coeternă. Așa cum este Tatăl, așa este Fiul și așa este Sfântul Duh. Tatăl necreat; Fiul necreat; și Sfântul Duh necreat. Tatăl nelimitat; Fiul nelimitat; și Duhul Sfânt nelimitat. Tatăl veșnic; Fiul veșnic; și Sfântul Duh veșnic. Și totuși nu sunt trei veșnici; ci unul singur veșnic.” 

Fiul lui Dumnezeu acționează ca Dumnezeu 

A fi numit fiul cuiva are de multe ori legătură cu „a te comporta ca cineva”. În Matei 5:9, Isus spune: „Fericiți făcătorii de pace, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu”. Aceasta înseamnă: dacă faci pace, te comporți ca Dumnezeu, care este împăciuitorul suprem. Deci, cel puțin pe această axă, aparții familiei lui Dumnezeu. Sunteți fiul său. Aceeași linie de raționament se găsește în Ioan 8, unde Isus se ceartă cu fariseii. Ei pretind că sunt copiii lui Avraam, dar Isus le spune: „Dacă ați fi copiii lui Avraam, ați face faptele pe care le-a făcut Avraam… Voi sunteți de la tatăl vostru, diavolul, și voința voastră este să faceți ce vrea tatăl vostru. El a fost ucigaș de la început și nu stă în adevăr, pentru că nu este adevăr în el” (Ioan 8:39, 44). Aceasta este încă o semnificație a faptului că Isus este Fiul suprem al lui Dumnezeu: în tot ceea ce face ca Dumnezeu Tatăl, El împlinește în totalitate voința Sa (vezi, de exemplu, Ioan 5:19; 5:26; 5:30; 20:21). 

Fiul lui Dumnezeu este Salvatorul omenirii 

Dumnezeu Fiul a primit sarcina specială de a răscumpăra lumea din păcat. El a intrat în lume ca un copil, dar nu în condiții normale – Maria, mama Sa, era fecioară, iar copilul conceput în ea a fost prin puterea lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt (Matei 1:18-21, Luca 1:26-38). El a luat asupra Sa pedeapsa pentru păcatele întregii lumi. Pedeapsa morții care ni se cuvenea nouă a fost pusă asupra Lui, dar pentru că El nu a păcătuit niciodată, moartea nu a avut nicio putere asupra Lui. El a înviat din morți și, după 40 de zile, s-a întors la cer. Acest lucru este rezumat frumos în Ioan 3:16: „Fiindca atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”. 

Citeste și: Cine este Isus?

Distribuiți postarea