Ce înseamnă faptul că Dumnezeu este atotputernic? 

Dumnezeu este atotputernic sau, pentru a folosi un cuvânt dificil, omnipotent. Acest cuvânt provine din limba latină și înseamnă atotputernic (omni = peste tot; potens = puternic). Dar ce înseamnă atunci când spunem că Dumnezeu este atotputernic sau omnipotent? 

Ce spune Biblia despre atotputernicie? 

 Biblia vorbește frecvent despre puterea lui Dumnezeu. De exemplu: 

  • Exodul 15:6: ’’Dreapta Ta, Doamne, şi-a făcut vestită tăria; Mâna Ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmaşi.’’ 
  • 1 Cronici 29:11: ’’Ale Tale sunt, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău! A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai presus de orice!’’ 
  • Psalmii 29:4: ’’Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreţ.’’ 
  • Isaia 40:26: ’’Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte.’’ 

Putere în salvarea din Egipt 

Aici vedem că Dumnezeu Însuși este puternic (1 Cronici 29:11), că vocea Lui este puternică (Psalmul 29:4) și că El acționează cu putere – atât în creație (Isaia 40:26), cât și în mântuire (Exodul 15:6). Într-adevăr, multe dintre referințele la puterea lui Dumnezeu din Biblie sunt legate de puterea Lui în salvarea lui Israel din Egipt: 

  • Exodul 9:16: ’’Dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea Mea şi Numele Meu să fie vestit în tot pământul.’’ 
  • Exodul 14:31: ’’Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Şi poporul s-a temut de Domnul şi a crezut în Domnul şi în robul Său Moise.’’ 
  • Psalmii 67:2: ’’…ca să se cunoască pe pământ calea Ta şi printre toate neamurile mântuirea Ta!’’ 

Prin urmare, în timp ce vedem că Dumnezeu este complet puternic (vezi și Psalmul 115:3), puterea lui Dumnezeu este adesea exprimată în legătură cu mântuirea; mai întâi la exod (așa cum se vede în versetele Exodului de mai sus), dar și la cruce: 

  • 1 Corinteni 1:23-24: ’’Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire, şi pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu.’’ 
  • 1 Corinteni 1:18: ’’Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.’’ 

Puterea la cruce 

În mod ironic, puterea lui Dumnezeu este văzută cel mai clar la crucea lui Hristos – chiar lucrul care ni se pare cel mai slab și mai prostesc! Dar aceasta ar trebui să le ofere creștinilor o mare încredere: Dumnezeu, prin marea Sa putere, ne-a mântuit și prin puterea Lui ne va păstra și ne va duce la moștenirea noastră veșnică: 

’’Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie şi la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi’’ (1 Petru 1:3-5). 

De aceea, prin omnipotența lui Dumnezeu ar trebui să înțelegem că Dumnezeu este puternic și autorizat să facă ceea ce dorește El, iar focusul special al acestei puteri este furnizarea mântuirii. Înainte de a termina, merită să spunem că, deși Dumnezeu este atotputernic, există unele lucruri pe care El nu le poate face! De exemplu, Dumnezeu nu poate face nimic împotriva propriului Său caracter; de aceea Dumnezeu nu poate minți sau păcătui. Prin urmare, ar trebui să înțelegem că atotputernicia lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu poate face orice este în concordanță cu caracterul Său și cu voia Sa sfântă. 

Distribuiți postarea