Ce sărbătoresc creștinii de Paște?

Pentru mulți oameni, Paștele este despre ouă colorate și iepurași de Paște. Dar este mult mai mult de atât. Paștele este o sărbătoare creștină de 2000 de ani, cu rădăcini evreiești chiar mai vechi, dar semnificația sa este încă foarte relevantă astăzi.

Istoria Paștelui

În timpul vieții lui Isus pe pământ, El s-a confruntat cu multe opoziții. În principal de la liderii religioși evrei care nu L-au recunoscut ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Într-adevăr, L-au acuzat de blasfemie și i-au convins pe oficialii romani că Isus ar trebui să fie răstignit. Chiar înainte de sărbătoarea evreiască a Paștelui, Isus Cristos a murit pe o cruce în afara zidurilor orașului Ierusalimului.

Evanghelia după Marcu ne spune cum a fost îngropat trupul Său: „După ce [guvernatorul roman Pilat] s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. Şi Iosif a cumpărat o pânză subţire de in, a dat jos pe Isus de pe cruce, L-a înfăşurat în pânza de in şi L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Maria Magdalena şi Maria mama lui Iose se uitau unde-L puneau’’ (Marcu 15:45-47).

Ce s-a întâmplat de Paște?

Marcu nu pune capăt Evangheliei sale aici. Ea continuă în capitolul 16 (versetele 1-7): „După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineață, pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta: „Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului?” Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au înspăimântat. El le-a zis: „Nu vă înspăimântați! Căutați pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici; iată locul unde Îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor Lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veți vedea, cum v-a spus.”

Mulți martori

Asta s-a întâmplat de Paști. Isus Cristos a înviat din morți.

Pe lângă descrierea lui Marcu, găsim descrieri ale acestui eveniment în alte Evanghelii și în diferite scrisori din Noul Testament. Mormântul era gol și îngerii au anunțat vestea glorioasă că Isus a cucerit moartea. Mulți martori oculari L-au văzut pe Isus după ce a înviat. În diverse ocazii, El S-a arătat unuia sau mai multor ucenici ai Săi. Deși inițial au avut multe dificultăți să creadă că El a înviat cu adevărat, în cele din urmă au fost convinși de Isus Însuși. El le-a explicat: „Așa este scris, și anume Cristosul trebuia să sufere și să învie dintre cei morți a treia zi, iar pocăința spre iertarea păcatelor să fie proclamată, în Numele Lui, tuturor neamurilor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri’’ (Luca 24:46-48).

Paștele este ceva de sărbătorit! 

Învierea lui Isus nu este doar un eveniment istoric. Ea are consecințe imense pentru fiecare creștin în parte. Pavel a scris despre asta în 1 Corinteni 15:17-21: „Iar dacă Cristos n‑a fost înviat, atunci credința voastră este fără rost, voi sunteți încă în păcatele voastre. Prin urmare, și cei care au murit în Cristos sunt pierduți. Dacă numai în viața aceasta ne‑am pus speranța în Cristos, atunci suntem cei mai jalnici dintre toți oamenii! Dar acum, Cristos a fost înviat dintre cei morți, fiind primul rod dintre cei care au adormit. Căci întrucât moartea a venit printr‑un om, tot printr‑un Om a venit și învierea dintre cei morți.’’

Învierea lui Isus este astfel fundația credinței creștine în ceea ce privește iertarea păcatelor și viața veșnică. Dacă Isus ar fi rămas mort, orice speranță s-ar pierde pentru totdeauna. Dar, fiindcă El a înviat într-adevăr, există o speranță solidă dincolo de mormânt. Învierea Sa dovedește că El a biruit păcatul și moartea și că „în Cristos, toți vor fi înviați’’ (1 Corinteni 15:22). Acesta este un motiv minunat pentru a sărbători!

Distribuiți postarea