Cine este Duhul Sfânt?

Duhul Sfânt este a Treia Persoană din Trinitate. El este menționat de mai multe ori în Vechiul Testament și este numit ’’Duhul lui Dumnezeu’’ sau ’’Duhul Domnului’’ (vezi de exemplu Geneza 1:2, 1 Samuel 10:10, Isaia 61:1). În Vechiul Testament, El de multe ori ’’vine peste’’ cei care sunt puși deoparte pentru a-L sluji pe Dumnezeu într-un fel sau altul (vezi de exemplu Judecători 6:34; 14:6, 1 Samuel 16:13, Isaia 11:2, Ezechiel 11:5).

Dumnezeu dă încă un Ajutor

Cu toate acestea, în Noul Testament vedem mai clar cine este Duhul Sfânt și ce face. Duhul Sfânt este una din temele discursului final al lui Isus de către ucenici (Ioan 13-17) înainte de moartea Lui. În Ioan 14:16-18 citim:

’’Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt Apărător, Care să fie cu voi pe veci, și anume Duhul adevărului, pe Care lumea nu‑L poate primi, pentru că nici nu‑L vede, nici nu‑L cunoaște. Voi Îl cunoașteți, pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsă orfani; voi veni iarăși la voi.’’

Isus tocmai le-a spus ucenicilor Săi că va pleca (Ioan 13:33,36) și evident, erau foarte întristați (Ioan 14:1). În acest context Isus spune că Tatăl ’’vă va da un alt Ajutor…Duhul adevărului…voi veni la voi.’’ Primul lucru care îl observăm la Duhul Sfânt este că El este ca Isus – într-adevăr El este numit ’’un alt ajutor’’’’Un alt’’ implică faptul că a existat deja un Ajutor – Isus. Isus spune de asemenea că ’’Eu voi veni la tine.’’ Dar cum poate să vină Isus la ucenici, dacă El se întoarce la Tatăl? Răspunsul este: prin Duh, deoarece El este și Duhul lui Isus (Fapte 16:7, Filipeni 1:19). Prin urmare, Duhul Sfânt este un ’El’. În alte cuvinte: El este o persoană, nu o forță sau o putere impersonală.

 Duhul Sfânt dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata

Dar ce face Duhul Sfânt? Câteva capitole mai târziu în Evanghelia după Ioan, Isus ne spune (Ioan 16:7-15): 

’’Totuși, vă spun adevărul: vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, Apărătorul nu va veni la voi, dar dacă Mă duc, Îl voi trimite la voi. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, în ce privește dreptatea și în ce privește judecata. Cu privire la păcat: deoarece ei nu cred în Mine; cu privire la dreptate: deoarece Eu Mă duc la Tatăl și nu Mă mai vedeți; cu privire la judecată: deoarece conducătorul lumii acesteia a fost judecat.

Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va înștiința despre lucrurile care urmează să vină. El Mă va proslăvi pe Mine, pentru că va lua din ce este al Meu și vă va înștiința. Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am spus că va lua din ce este al Meu și vă va înștiința.’’

În versetele 8-11, Isus vorbește despre lucrarea Duhului în lume. Adică, Duhul va convinge pe oameni de păcatul lor (că nu au crezut), de dreptate (că propria lor dreptate este murdară în ochii lui Dumnezeu, Isaia 64:6), și de judecată (că judecățile lor sunt greșite, Ioan 7:24).

Lucrarea Duhului va fi deosebită pentru ucenici 

În versetele 13-15, Isus descrie lucrarea Duhului ca fiind deosebită pentru ucenici. Când vine Duhul Sfânt, El te va călăuzi ”pe tine” (adică ucenicii) în tot adevărul.’’ Duhul nu va vorbi de la Sine, ci îi va învăța pe ucenici ceea ce aude El de la Fiul (versetul 14). Potrivit cu Ioan 14:26, Duhul va reaminti ucenicilor tot ceea ce Isus i-a învățat. Ca rezultat al acestui aspect din lucrarea Duhului Sfânt, ucenicii au putut învăța biserica primară cu credință și adevăr. De asemenea au putut să scrie Noul Testament, astfel încât să putem avea o evidență adevărată și exactă a tot ceea ce Isus a făcut și a învățat.

Lucrarea Duhului Sfânt este menționată și în multe alte pasaje: Ioan 3:3-5 (despre nașterea spirituală nouă), Romani 8:16 (Duhul Sfânt mărturisește că suntem copiii lui Dumnezeu), Romani 8:26-27 (Duhul Sfânt se roagă pentru noi), 1 Corinteni 2:13-16 (ne ajută să înțelegem adevărurile spirituale), 1 Corinteni 12:13 (El locuiește în fiecare credincios), etc.

Notiță

  • Titlurile ’’Duhul lui Dumnezeu’’ și ’’Duhul Domnului’’ sunt doar denumiri diferite pentru Duhul Sfânt, nu este vorba despre mai multe duhuri diferite. Asta se poate vedea cel mai clar în 1 Corinteni 12:3 și Efeseni 4:30.

Distribuiți postarea