Cine este Isus?

Isus este o persoană faimoasă în istorie, hai să explorăm cine este El.

El este Dumnezeu

Dumnezeul în care cred creștinii, a existat înainte de orice și El a creat lumea și tot ce este în ea și El veghează asupra ei. Isus este egal cu Dumnezeu, El este Dumnezeu și așa că a făcut și El toate aceste lucruri. „La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El” (Ioan 1:1-3). „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel Întâi Născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El” (Coloseni 1:15-17).

Oamenii nu au reușit să-L asculte pe Dumnezeu

 După ce lumea a fost creată (și Dumnezeu a văzut că a fost foarte bun, Geneza 1:31), Dumnezeu a fost Cel care a stabilit regulile după care ar trebui să trăim și Dumnezeu a zis că pedeapsa neascultării față de Dumnezeu este moartea. Oamenii nu l-au ascultat pe Dumnezeu și deși nu au murit imediat, trupurile lor au început să îmbătrânească, și au murit. Toată lumea care s-a născut în lumea aceasta va muri și vom fi despărțiți de Dumnezeu pentru totdeauna, asta se numește veșnicia.

Dumnezeu a făcut un plan

Dumnezeu iubește pe toată lumea, fiindcă El i-a creat pe toți. El ne urmărește de când am fost în pântecele mamelor noastre, și El nu vrea să fim despărțiți pentru totdeauna. Dar regulile Lui trebuie respectate, așa că El a planificat un mod în care rebeliunea noastră (păcatul) ar putea fi pedepsită astfel încât să putem petrece eternitatea cu El.

Isus este planul lui Dumnezeu pentru a ne mântui 

Planul Lui a fost ca o persoană care nu s-a răzvrătit niciodată împotriva lui Dumnezeu să ia pedeapsa pentru toată lumea și să ne salveze de separarea eternă de Dumnezeu. De asta a venit Isus pe pământ. „Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus” (Romani 3:23-24). „Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața răscumpărare pentru mulți” (Marcu 10:45).

Isus era drept

Deși El era Dumnezeu, Isus a fost născut ca om de către fecioara Maria. Când El a crescut, după trei ani de predare, predicare, vindecarea bolnavilor și instruirea ucenicilor Săi, El a fost arestat și pus la moarte pe o cruce, deși El nu a păcătuit niciodată. Dumnezeu a îngăduit acest lucru fiindcă a fost planul Lui ca Isus, Fiul lui Dumnezeu să ia pedeapsa pentru întreaga lume și să fie salvatorul nostru (Cel care ne mântuiește).

Isus este salvatorul nostru

Dumnezeu invită pe toată lumea să accepte planul Lui pentru a fi salvați de pedeapsa eternă. Oricine Îi cere lui Dumnezeu să fie iertat pentru răzvrătirea împotriva Lui, va fi salvat de pedeapsa veșnică. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Sau în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu”(Ioan 3:16-18).

Isus trebuie închinat

Isus este Dumnezeul și mântuitorul nostru și de aceea El merită să fie închinat. „De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a dat numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul” (Filipeni 2:9-11)

Isus este judecător

Dumnezeu ne-a spus că lumea va ajunge la sfârșit. Iar când se va sfârși, Isus va judeca pe toată lumea, bazat pe faptul că L-au rugat să fie mântuitorul lor, dacă au acceptat moartea Lui ca pedeapsa pe care ei o meritau, sau nu. „Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii și al celor morți” (Faptele Apostolilor 10:42). „Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos” (2 Corinteni 5:10).

Rezumat

Sunt multe alte lucruri pe care Biblia ni le spune despre Isus, însă acestea sunt lucrurile de baza. Pentru cei dintre noi care L-am rugat să ne ierte, El ne iartă și ne curătește, dar face mai mult de atât. Îl putem cunoaște pe El că învățătorul nostru, prietenul și ghidul nostru. El ne ajută să înțelegem Biblia, și ne va schimba astfel încât să fim tot mai asemenea Lui.

Distribuiți postarea