Ce sărbătoresc creștinii de Crăciun?

În aceste zile vei vedea o mulțime de îngeri, Moș Crăciun este peste tot și toată lumea visează la un Crăciun alb. Dar ce anume sărbătoresc creștinii de Crăciun?

Nașterea lui Isus

Poate părea că reclamele au preluat Crăciunul, dar original este sărbătoarea nașterii Domnului Isus cu mai bine de 2000 de ani în urmă. Venirea lui Isus a schimbat lumea. Numărăm anii î.Hr. și d.Hr.: Înainte de Hristos și După Hristos: anul Domnului.

Venirea Lui a fost prevestită

Cu mult înainte de nașterea lui Isus – aproximativ 700 î.Hr. – profetul Isaia scrie deja despre venirea lui Isus ca Mântuitor al lumii. Isaia 9:2,6 spune: „Poporul care umbla în întuneric a văzut o mare lumină! Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, a strălucit o lumină! […] Căci un Copil ni S‑a născut, un Fiu ni S‑a dat, iar autoritatea va sta pe umerii Săi. I se va pune numele: „Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Tată veșnic, Prinț al păcii.”

Isus este Dumnezeu

Isus nu este doar o persoană specială, El este Dumnezeu, care a devenit om. În Ioan 1:1 și Ioan 1:14 citim: „La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.[…] Și Cuvântul S‑a făcut trup și a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului Fiu venit de la Tatăl, plin de har și de adevăr.”

Dumnezeu a devenit om

Este fantastic că Dumnezeul atotputernic a fost dispus să se smerească pe Sine și în Isus Cristos a devenit o ființă umană care să poarte plata păcatului și al tristeții noastre. În Filipeni 2:5-11, Pavel cântă un cântec de adorare și spune: „Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Cristos Isus, Cel Ce, deși exista în chip de Dumnezeu, n‑a considerat că a fi deopotrivă cu Dumnezeu este un lucru de apucat, ci S‑a golit pe Sine, luând chip de rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om; S‑a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. De aceea și Dumnezeu L‑a înălțat nespus de mult și I‑a dăruit Numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în Numele lui Isus să se aplece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească că Isus Cristos este Domn, spre slava lui Dumnezeu Tatăl.”

Putem sta înaintea lui Dumnezeu în Isus 

Ca ființe umane, nu putem urca la Dumnezeu. Nu suntem acceptabili pentru Dumnezeu în noi înșine. Noi am păcătuit și nu putem sta înaintea unui Dumnezeu sfânt, dar în Isus Cristos, Dumnezeu s-a coborât la noi. Isus Și-a deschis brațele și ne-a invitat: „Veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă!” (Matei 11:28). Această invitație este valabilă și astăzi. Biblia spune: „Însă tuturor celor ce L‑au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le‑a dat autoritatea să devină copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12).

Un dar minunat de Crăciun

Am putea spune că Isus este cel mai minunat dar pe care Dumnezeu L-a dat vreodată omenirii. Romani 6:23 o spune în felul acesta: „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Cristos Isus, Domnul nostru.” Haideți să sărbătorim acest dar minunat. Și nu uita să accepți acest dar și în viața ta: ’Isus, îți mulțumesc că ai venit în lume să mă eliberezi de păcat și să restaurezi relația cu Dumnezeu, Tatăl.’

În evanghelia după Luca, capitolul 2, poți citi povestea minunată al Crăciunului în detalii. Asta sărbătorim!

Distribuiți postarea