Cum ne călăuzește Dumnezeu? Cum putem discerne voia lui Dumnezeu pentru viața noastră?

Cum putem discerne voia lui Dumnezeu pentru viața noastră? Cum putem ști ce vrea Dumnezeu să facem? În trecut, Dumnezeu Și-a călăuzit poporul în tot felul de moduri diferite; dar dacă vrei să fii călăuzit de Dumnezeu pentru viața ta astăzi, lucrurile sunt mult mai simple – trebuie doar să-L urmezi pe Isus (Evrei 1:1-2)! Isus este „Păstorul cel bun” (Ioan 10:11, 14; cf. Evrei 13:20; 1 Petru 2:25; 5:4; Apocalipsa 7:17), iar El promite că va călăuzi toate oile Sale – trebuie doar să ascultăm vocea Lui (Ioan 10:27).

Auzind vocea lui Dumnezeu

Deci, cum auzim vocea lui Isus? În urmă cu 2.000 de ani, Isus Și-a păstorit oile atât învățându-le El Însuși, cât și trimițând apostoli autorizați să vorbească în numele Său (Matei 9:36-39). Apoi, Isus le-a dat Apostolilor Săi Duhul Sfânt (Ioan 14:25-26; 15:26-27; 16:12-15) pentru ca ei să poată completa Scripturile inspirate, „insuflate de Dumnezeu” (2 Timotei 3:16; cf. 1 Petru 1:10-12; 2 Petru 2:19-21). Până în ziua în care Isus se va întoarce la sfârșitul istoriei (Marcu 13:31), Biblia rămâne pe deplin suficientă pentru a ne „echipa temeinic” pentru orice lucrare bună pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi (2 Timotei 3:17).

Biblia este o candelă pentru picioarele noastre

Aceasta înseamnă că, în orice împrejurare a vieții noastre, Biblia este „o candelă pentru picioarele noastre și o lumină pe cărarea noastră” (Psalmul 119:105). Biblia ne oferă instrucțiuni morale clare, dar și zone de libertate în care putem alege singuri. Cel mai timpuriu exemplu în acest sens a fost în Grădina Edenului, unde Dumnezeu I-a poruncit lui Adam să nu mănânce din singurul pom care i-ar fi făcut rău și, de asemenea, I-a dat libertatea de a mânca din oricare dintre ceilalți pomi când și cum dorea (Geneza 2:16-17). În mod similar pentru noi astăzi, Dumnezeu ne-a dat porunci și principii morale pentru viața noastră, dar atunci când avem în față două sau mai multe opțiuni bune, El ne-a dat dreptul, ca și copii ai Săi, să alegem liber între ele.

Care este cea mai bună cale?

Uneori, atunci când ne confruntăm cu mai multe opțiuni bune, ne putem întreba dacă nu cumva o opțiune ar fi mai bună decât celelalte (de exemplu, 1 Corinteni 7:27-28, 38). Atunci când ne luptăm să discernem care cale de urmat este „cea mai bună” și cea mai în concordanță cu voia lui Dumnezeu pentru noi (Filipeni 1:10), putem căuta îndrumare de la alții (Proverbe 15:22) și, mai ales, de la Dumnezeu Însuși, Care se bucură să dea înțelepciune cu generozitate tuturor celor care o cer cu credință (Iacov 1:5). Și astfel, în timp ce cântărim diferitele opțiuni, ne putem încrede în Domnul că ne va conduce exact pe calea pe care El dorește să o urmăm (Proverbele 16:9).

 

Luarea deciziilor importante

Acest lucru înseamnă că, atunci când vine momentul să luăm decizii importante, nu trebuie să ne facem griji că, făcând alegerea „greșită”, am putea rata cumva cel mai bun plan al lui Dumnezeu pentru viața noastră. Acolo unde este necesar, Dumnezeu ne va îndruma atât pe plan intern și subconștient (Proverbe 21:1), prin Duhul Său Sfânt promis (Ezechiel 36:26-27), „pentru a voi si a înfăptui după buna Lui plăcere” (Filipeni 2:13); cât și pe plan extern și circumstanțial, deoarece El aranjează cu grijă întreaga natură (Psalmul 104:10-14), până la cel mai mic detaliu (Matei 10:29-30), pentru a împlini planul Său suveran de a ne face din ce în ce mai asemănători cu Hristos (Romani 8:28). De fapt, Dumnezeu este atât de dedicat îndrumării copiilor Săi, încât, în cazuri excepționale, poate chiar să folosească mijloace speciale sau supranaturale, cum ar fi viziunile sau îngerii, pentru a se asigura că luăm calea cea bună (Faptele Apostolilor 12:6-11; 16:9)!

Isus este Păstorul cel Bun

Pe scurt, noi suntem turma prețioasă a lui Dumnezeu (Fapte 20:28), iar Isus este Păstorul cel bun care cheamă fiecare oaie pe nume (Ioan 10:3). Nu trebuie să cunoaștem dinainte toate detaliile călătoriei în care ne duce Păstorul nostru (Deuteronomul 29:29; Proverbe 20:24); sarcina noastră este pur și simplu să avem încredere în El, să ascultăm cu atenție vocea Sa din Biblie și să-L urmăm oriunde ne conduce (Ioan 10:27). Deși în acest moment poate că îți vine greu să crezi, într-o zi vei privi înapoi cu uimire la modul în care Isus te-a călăuzit prin viață, țesând o cale chiar și prin durerea, greșelile și păcatele tale, pentru a ajunge la destinația Sa perfectă (Geneza 50:20). Până atunci, porunca lui Isus este simplă: ascultă-L și supune-te Lui în timp ce te conduce pe drumul vieții.

’’Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te sprijini pe priceperea ta. Recunoaște-L în toate căile tale, iar El îți va netezi cărările’’ (Proverbele 3:5-6).

Distribuiți postarea