Cum pot discerne vocea lui Dumnezeu – și de ce ar trebui să o fac? 

Ascultarea vocii lui Dumnezeu este importantă pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Dar cum poți discerne vocea lui Dumnezeu? 

Vechiul Testament  

În Vechiul Testament, ascultarea vocii lui Dumnezeu este un aspect foarte important în viața poporului lui Dumnezeu. În ceea ce privește discernerea vocii Sale, Moise a spus: ’’Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul, care te vindecă”” (Exodul 15:26). Iar în Exodul 19:3-6, Domnul i-a vorbit lui Moise: ’’Aşa să vorbeşti casei lui Iacov şi să spui copiilor lui Israel: […] Acum, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt.’’ 

În aceste două pasaje, premisa ascultării vocii lui Dumnezeu este urmată de promisiuni bogate pentru poporul lui Israel. Același lucru e valabil și pentru noi, dacă suntem dispuși să Îl ascultăm și suntem gata să Îl lăsăm să domnească peste toate aspectele vieții noastre. El ne cere să ne predăm complet Lui. Aceasta este o decizie personală, de care sunt legate de asemenea și promisiuni bogate. 

Noul Testament 

În Noul Testament, în învățăturile lui Isus, ascultarea vocii lui Dumnezeu este foarte importantă. Isus vorbește într-un limbaj metaforic despre relația dintre El însuși (păstorul) și oamenii care Îi aparțin (oile): ’’Oile aud glasul lui […] merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul’’ (Ioan 10:3-4). 

A auzi ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună, necesită o relație personală cu Domnul. Ar trebui să citim Cuvântul Său, conectându-ne la El. Duhul Sfânt ne deschide ochii pentru Cuvântul viu și ne călăuzește zilnic: „Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu” (Romani 8:14).  Verbul grecesc folosit în textul original este un timp prezent care subliniază faptul că suntem conduși continuu. În ascultare de El, Îl lăsăm să ne conducă viața. Știm că Dumnezeu va da Duhul Sfânt celor care Îl ascultă (Faptele Apostolilor 5:32). 

Verifică ceea ce auzi 

Cum putem fi siguri că am înțeles bine vocea lui Dumnezeu și în ce direcție vrea El să ne îndrepte viața? Următoarele verificări sunt absolut importante:  

  • În primul rând, trebuie să verificăm convingerea noastră interioară în raport cu Cuvântul lui Dumnezeu, căci călăuzirea lui Dumnezeu nu contrazice niciodată Cuvântul Său. Deoarece există multe voci în jurul nostru, există pericolul înșelăciunii. Isaia 8:20 conține un avertisment important: ’’Dacă nu veți vorbi potrivit acestui cuvânt, nu veți avea parte de lumina zorilor.’’ 
  • Dacă trăim conform voii lui Dumnezeu, s-ar putea ca în anumite circumstanțe să vedem o confirmare a alegerilor noastre. Astfel, Domnul vrea să ne arate că suntem pe calea cea bună. 
  • Un tip important de confirmare a convingerii noastre interioare că Dumnezeu ne-a vorbit, îl primim de la ceilalți credincioși (Proverbe 11:14). Este un lucru înțelept să cerem sfaturi de la oameni care umblă cu Domnul de mult timp. 
  • Când trebuie să luăm în cele din urmă o decizie, dacă ne aflăm la o răscruce de drumuri și ne întrebăm ce cale ar trebui să luăm, experiența păcii este crucială. ’’Pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre’’ (Coloseni 3:15). Cuvântul tradus ca ”stăpânire” înseamnă ceva de genul unui arbitru care ia o decizie. 

Bineînțeles, ascultarea vocii lui Dumnezeu poate aduce o anumită cantitate de neliniște. De exemplu, dacă este necesară o schimbare radicală în stilul nostru de viață. Dar, în cele din urmă, cuvintele Tatălui nostru ceresc vor duce la o pace interioară profundă. Prin urmare, nu schimba direcția vieții tale dacă nu ai primit încă această pace interioară profundă – ’’pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere’’ (Filipeni 4:7).  

Promisiunea lui Dumnezeu 

Dumnezeu vrea tot ce este mai bun pentru noi, dacă suntem atenți la îndrumările Sale; dacă Îi auzim vocea în tăcerea închinării noastre: ’’Numai în Dumnezeu sufletul meu își găsește liniștea’’ (Psalmii 62:1). Aceasta este o atitudine de smerenie și de a fi deschis la îndreptare. „Ascultaţi glasul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul Meu; umblaţi pe toate căile pe care vi le-am poruncit, ca să fiţi fericiţi!’” (Ieremia 7:23). Ce promisiune incredibilă a Tatălui nostru, dacă ascultăm de glasul Său și ne îndreptăm căile în consecință! 

Distribuiți postarea