Cum pot să experimentez pacea? 

Lumea este neliniștită. Nu există pace, ci multă tensiune și război. Ca și creștini, nu trebuie să ne temem de toate acestea, pentru că îl cunoaștem pe Isus ca Mântuitor și Rege al nostru. 

Isus este Prințul Păcii 

Pacea este posibilă doar sub o domnie dreaptă. Oamenii pot prospera doar dacă se supun lui Isus ca Prinț al Păcii: „El va face ca domnia Lui sa crească, si o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie al lui David si împărăției lui, o va întări si o va sprijini prin judecata si neprihănire, de acum si-n veci de veci; iată ce va face râvna Domnului oștirilor.” (Isaia 9:7). Isus este singurul Conducător a cărui domnie poate aduce pacea întregii omeniri. 

Isus este exemplul și ghidul nostru 

În timpul vieții Sale pe pământ, Isus a arătat cine este Dumnezeu (Evrei 1:1-3) și cum se manifestă Împărăția Sa: „V-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl Meu” (Ioan 10:32). El a venit să ne călăuzească picioarele pe calea păcii. (Luca 1:79) 

Încredințează-te lui Dumnezeu 

Dacă te încredințezi domniei lui Dumnezeu, poți experimenta pacea acum. Pace între Dumnezeu și tine, datorită lui Isus, care a murit la cruce pentru a-ți plăti datoriile față de Dumnezeu (Isaia 53:5). Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred in Numele Lui, le-a dat dreptul sa se facă copii ai lui Dumnezeu; (Ioan 1:12). Copiii lui Dumnezeu se supun de bunăvoie domniei Sale neprihănite. Oamenii care refuză domnia Sa, sunt ca marea agitată care nu poate fi liniștită. „Nu este pace, zice Dumnezeul meu, pentru cei răi” (Isaia 57:20-21). Acei oameni pot căuta pacea și odihna pe toate căile posibile, dar fără Isus nu vor găsi o pace reală și durabilă. 

Dumnezeu dă putere 

Cineva care se supune complet Domnului este puternic împotriva dușmanului care încearcă să-l îndepărteze de Dumnezeu și să-l facă să se răzvrătească împotriva Domnului (1 Petru 5:8). Duhul Sfânt ne dă putere pentru a rezista diavolului, astfel încât să continuăm să experimentăm pacea lui Dumnezeu. „Si umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viată si pace (Romani 8:6). 

Pacea lui Dumnezeu nu depinde de circumstanțele noastre 

Pacea lui Dumnezeu nu poate fi discutată în mod logic, pentru că ea întrece orice înțelegere (Filipeni 4:7). Această pace este independentă de circumstanțele noastre; ea poate fi experimentată chiar și în mijlocul necazurilor: V-am spus aceste lucruri ca sa aveți pace in Mine. In lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea. (Ioan 16:33). 

Dumnezeu dă pace în mijlocul tulburărilor 

Să fim atenți, așa cum ne îndeamnă Cuvântul lui Dumnezeu, la semnele vremurilor. Vedem ceea ce Isus a prezis: războaie și tumulturi, cutremure, foamete, persecuții etc. (Matei 24, Luca 21). Poporul va leșina de frică și de presimțirea a ceea ce va veni peste lume (Luca 21:25-26). Dar Isus ne promite pacea Sa: Va las pacea, va dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o da lumea. Sa nu vi se tulbure inima, nici sa nu se înspăimânte. (Ioan 14:27). Dacă vom continua să ne dedicăm pe deplin Lui, vom experimenta pacea în mijlocul acestei frământări. Ce binecuvântare este aceasta! 

Obțineți o bună introducere despre Biblie în Ce este Biblia? 

Distribuiți postarea