Cum sunt mântuiți păcătoșii?

Cum obțin păcătoșii darul mântuirii veșnice a lui Dumnezeu?

Biblia spune: ’’Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit! Așadar, cum Îl vor chema pe Cel în Care n‑au crezut? Și cum vor crede în Cel despre Care n‑au auzit? Și cum vor auzi, fără să le predice cineva? Și cum să predice, dacă nu sunt trimiși?’’ (Romani 10:13-15).

Acest pasaj ne arată clar pașii în procesul mântuirii. În primul rând, cineva este trimis să aducă Evanghelia. În al doilea rând, Evanghelia este predicată. În al treilea rând, Evanghelia este auzită. În al patrulea rând, Evanghelia este primită și crezută. În al cincilea rând, oamenii Îl cheamă pe Cristos pentru a primi mântuirea.

Miezul Evangheliei

Evanghelia este esența. Deci, ce este Evanghelia? Din nou, ne întoarcem la Biblie. Apostolul Pavel a spus într-o altă scrisoare: ’’Evanghelia pe care v‑am vestit‑o (…) prin care sunteți și mântuiți: (…) Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, a fost înmormântat, a fost înviat a treia zi, potrivit Scripturilor’’ (1 Corinteni 15:1-4).

Acest pasaj scurt ne învață câteva lucruri importante despre Evanghelie. Evanghelia este despre Cristos. Cristos a murit pentru păcatele noastre. Cristos a biruit moartea. Și toate acestea au fost planul lui Dumnezeu. Acesta este miezul Evangheliei.

Singura speranță

Pavel spune că trebuie să credem Evanghelia astfel încât să fim mântuiți de ea. Ce înseamnă să credem Evanghelia? Nu înseamnă doar să credem că Isus a existat, a murit și a înviat. Chiar și cel rău crede faptele despre Dumnezeu, dar asta nu îl salvează (vezi Iacov 2:19). Prin urmare, trebuie să facem mai multe decât doar să credem faptele.

Petru a spus-o în modul acesta atunci când predica Evanghelia necredincioșilor din templu: ’’Pocăiți‑vă deci și întoarceți‑vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele’’ (Faptele Apostolilor 3:19). Așadar, a te pocăi este o schimbare de minte. Vei primi gânduri noi despre Dumnezeu, realizând că El este Creatorul căruia trebuie să Îi dai toată adorarea și de care ar trebui să asculți. Vei primi gânduri noi despre ține însuți, realizând că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu, și că păcatele tale ți-au câștigat pedeapsa eternă în iad. Ca rezultat, vei primi gânduri noi despre Cristos. Vei realiza că moartea Lui pe cruce este singura speranță pentru păcătoși ca să obțină viața veșnică.

Datorită acestor schimbări în gândurile tale, este și o schimbare de direcție. ‘Pocăiți-vă’ sau ‘Întoarce-te’ în acest verset înseamnă să te îndepărtezi de păcat și să te întorci spre Dumnezeu. Păcătoșii se întorc la Dumnezeu și se aruncă asupra Lui, deoarece ei știu că moartea lui Cristos pe cruce este singura lor speranță la iertarea păcatelor. Iar învierea lui Cristos este singura lor speranță la viața veșnică pe pământul nou pe care Domnul îl prepară pentru toți copiii Lui. Acesta este al cincilea pas al procesului. ’A-L chema pe Cristos’ nu este doar o rugăciune pentru salvare. Este o predare totală lui Cristos, o încredere totală în Cristos, bazată pe înțelegerea Evangheliei.

O nouă direcție în viață

Mai devreme în Romani 10, Pavel a scris ’’Fiindcă, dacă mărturiseșți cu gura ta că Isus este Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu L‑a înviat dintre cei morți, vei fi mântuit’’ (Romani 10:9). Aici vedem același lucru: o convingere cu privire la adevărul Evangheliei, combinată cu o direcție nouă în viață, în care Cristos este Domn și ne încredem în El și ascultăm de El.

Pe scurt: ce ar trebui să facă cineva pentru a obține darul mântuirii veșnice al lui Dumnezeu? În primul rând, trebuie să se asigure că aude Evanghelia. În al doilea rând, trebuie să creadă că Evanghelia este adevărată. În al treilea rând, trebuie să își predea viața lui Cristos, care va fi Domnul și Mântuitorul său.

Distribuiți postarea