De ce a trebuit Isus să moară?

Când Dumnezeu a creat lumea si locuitorii ei, aceasta era plină de viață. Dumnezeu nu a creat moartea, dar El l-a avertizat pe Adam că atunci când va mânca din pomul cunoașterii binelui și răului, va muri (Geneza 2:17). Exact așa s-a întâmplat când Adam și Eva au ales să nu-L asculte pe Dumnezeu: moartea a intrat în lume. Nu doar că a intrat în lume, dar a afectat toată omenirea (Romani 5:12). Orice om se naște păcătos și supus morții. Moartea este consecința păcatului. „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23).

Consecința păcatului

Moartea este consecința neascultării de Dumnezeu, Cel care ne-a dat viață. Încercând să compensăm pentru un păcat făcând fapte bune, e zadarnic, deoarece consecința păcatului este moartea. Oamenii nu pot învinge moartea prin puterea lor.

Dumnezeu este drept

Dumnezeu este drept în tot ce face și asta înseamnă ca El dă o pedeapsă dreaptă când oamenii păcătuiesc. (Deuteronum 32:4). Dar Dumnezeu este si îndurător și dornic să ierte păcatul (Psalm 103:3-8). În Vechiul Testament, oamenii care păcătuiau puteau aduce un animal ca jertfă, care murea în locul lor (Levitic 4:22-31). Era soluția lui Dumnezeu pentru oameni, care nu pot trăi o viață perfectă. Dar aceste jerte de animale arătau către jertfa perfectă pe care Isus Hristos a adus-o odată pentru totdeauna.

Mielul Perfect

Dacă Isus nu ar fi venit, aceste jertfe ar fi fost degeaba. Niciun animal nu poate lua asupra lui vina omenească. Aceste jerfe aveau sens doar pentru că Mesia fusese promis (Evrei 10:4). Mesia ar fi Mielul perfect care va suferi și va muri pentru ca oamenii să fie mântuiți de păcatele lor (Evrei 10:10-12). Isus era fără păcat deci era capabil să ia păcatul omenirii.

Isus a plătit cu viața Sa

Dumnezeu și-a trimis Fiul în lume pentru ca El să ia toate pacătele lumii și să plătească pentru ele (1 Ioan 2:1-2). Din moment ce plata păcatului este moartea, Isus a trebuit să plătească cu viața lui. Isus știa dinainte că trebuia să facă asta (Matei 16:21). Se temea atât de mult de suferința și de moartea care îl aștepta, încât s-a rugat lui Dumnezeu să le îndepărteze de la El. Dar El s-a supus voinței Tatălui Său; și aceasta voință era ca Isus să plătească pentru păcatele lumii (Matei 26:39). Nu este nicio altă cale pentru omenire să se împace cu Dumnezeu! (1 Timotei 2:5-6; Romani 5:10; 2 Corinteni 5:20; Coloseni 1:21-22)

Distribuiți postarea