De ce este important să ne temem de Dumnezeu?

A te teme de Dumnezeu înseamnă a avea respect pentru El și a-L asculta. Înseamnă că Îl recunoști pe El ca fiind Creatorul tău și Îi dai dreptul să fie Domnul tău. Înseamnă că acționezi din respect pentru El.

Frica de Dumnezeu în Vechiul Testament

În Vechiul Testament, se face o legătură clară între frica de Dumnezeu și respectarea poruncilor Sale și slujirea Lui: ’’Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubeşti şi să slujeşti Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău’’ (Deuteronomul 10:12). Vezi de asemenea și Deuteronomul 4:10 și Deuteronomul 6:2.

Frica de Dumnezeu în Noul Testament

Și în Noul Testament, ’frica de Domnul’ este menționată de câteva ori.

  • În 2 Corinteni 7:1 scrie: ’’Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.’’ Aici frica de Dumnezeu este legată de sfințenie. Frica de Dumnezeu înseamnă că rămâi în aceeași linie cu voia Lui și că te ferești de păcatele grave. Oferă direcție vieții tale. Poate duce la mântuire, așa cum a fost cazul lui Noe, care din respect și în frică de Dumnezeu a construit barca (Evrei 11:7). Acest pasaj ne aduce la următoarea temă legată de frica de Dumnezeu: judecata.
  • În Luca 23:40, un tâlhar l-a mustrat pe celălalt zicând: ’’Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă?’’ Acești doi bărbați urmau să moară, în curând aveau să stea înaintea lui Dumnezeu în judecată și amândoi erau sub sentința condamnării. Dumnezeu are dreptul să judece. Dar, după cum știm, Isus a oferit har tâlharului și a fost salvat de la condamnare.
  • În Apocalipsa 14:7, frica de Dumnezeu se leagă din nou de judecată: ’’El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

 Ce se va întâmpla deci cu noi dacă nu ne temem de Dumnezeu? El are dreptul să ne judece. Nu-L sfida, ci recunoaște-L ca Creator, Mântuitor și Domn al tău. Dă-i viața ta Lui, trăiește-o din respect pentru El și fii salvat de la condamnare.

Distribuiți postarea