De ce sunt importante Rusaliile?

În Vechiul Testament, ziua Rusaliilor a fost o sărbătoare ținută 50 de zile după sărbătoarea Paștelui evreiesc (Levitic 23:16, Exodul 34:22). În Noul Testament, în ziua Rusaliilor, după moartea și învierea lui Isus Cristos, Duhul Sfânt a venit puternic asupra ucenicilor Săi. El le-a permis să vorbească în limbi străine (uneori numită ’’vorbirea în limbi’’) pe care nu le studiaseră, și să vestească Evanghelia cu îndrăzneală celor adunați în Ierusalim pentru sărbătoarea Rusaliilor (Faptele Apostolilor 2). Evenimentele menționate în ziua Rusaliilor sau ziua Cinzecimii în Faptele Apostolilor 2 conțin o serie de implicații importante pentru creștinii din ziua de azi.

  1. Prezența lui Isus cu noi

După învierea Sa, Isus a promis că va fi mereu cu ucenicii Săi (Matei 28:20). Apoi a plecat de la ei și S-a suit în cer (Luca 24:51). Cu toate acestea, duhul lui Isus (și anume Duhul Sfânt) a venit peste ucenici în ziua Rusaliilor, împlinind promisiunea lui Isus de a fi mereu cu ucenicii Săi.

  1. Evanghelia pentru toți oamenii

Înainte de venirea lui Isus, o persoană trebuia să fie evreu ca să fie unul din oamenii lui Dumnezeu. Sau trebuia să te convertești la Iudaism, incluzând cultura, îmbrăcămintea, tradițiile etc. Cu toate acestea, proclamarea supranaturală a Evangheliei în alte limbi în ziua Rusaliilor a fost modul lui Dumnezeu de a declara cu putere că Evanghelia este pentru toate popoarele, culturile și limbile. Oamenii din orice cultură sau limbă pot fi oamenii lui Dumnezeu. Nu au nevoie să se convertească la iudaism. Ei pot rămâne în propria lor cultură, își pot folosi propria limbă și pot fi în continuare credincioși. Mai mult decât atât, Dumnezeu cheamă acum pe toți oamenii de pretutindeni să se pocăiască și să creadă în Evanghelie (Faptele Apostolilor 2: 38-39).

  1. Puterea pentru mărturie

Ucenicilor le-a fost frică și nu proclamau încă Evanghelia în lumea largă înainte de Rusalii. Isus știa acest lucru și le-a spus că va trimite pe Duhul Său cel Sfânt (Luca 24:49, Ioan 14:16-18). În acest mod, ei ar primi puterea pentru a fi martori ai Domnului lor înviat, Isus Cristos, în întreaga lume (Faptele Apostolilor 1:8). Înainte de Rusalii, Duhul nu a fost absent, El fiind implicat și în creație (Geneza 1:2) și în regenerarea aleșilor lui Dumnezeu, astfel încât aceștia să creadă în El (Ioan 3:8, Tit 3:5). Dar de Rusalii, Duhul a venit mult mai puternic asupra ucenicilor, iar acum locuiește în (și împuternicește pe) toți ucenicii lui Isus din ziua de azi (Efeseni 1:13-14). Coborârea Duhului Sfânt de Rusalii și evenimentele specifice din acea zi au fost o întâmplare unică, dar Duhul continuă să fie prezent cu toți creștinii, permițându-le să le spună altora despre Cristos și să trăiască viața creștină.

  1. Duhul Sfânt și efectul mărturisirii Evangheliei

Revărsarea Duhului Sfânt este, de asemenea, o binecuvântare în alt mod. Nu din cauza apostolilor, atât de mulți oameni s-au pocăit și au început să creadă în Hristos Isus. Niciun apostol, predicator sau martor al Evangheliei nu poate schimba inima altcuiva. Nici un ascultător al Evangheliei nu își poate schimba propria inimă. Dar Duhul Sfânt folosește Evanghelia lui Isus Hristos pentru a crea viață nouă în oameni (Ioan 3:8). Ca urmare a acelei lucrări reînnoitoare a Duhului, oamenii încep să-și recunoască păcatele și caută mântuirea în Isus Hristos, care a fost răstignit și înviat din morți.

  1. Trăim vremurile din urmă

După coborârea Duhului Sfânt de Rusalii, Petru s-a ridicat și le-a explicat celor ce ascultau despre cele văzute și auzite. Explicația lui se găsește în Faptele Apostolilor 2:14-36. Pe scurt, a spus că venirea Duhului Sfânt a fost împlinirea unei profeții din Vechiul Testament despre ce se va întâmpla când Mesia (Isus Cristos) va veni în vremurile din urmă. Evenimentele minunate ale Rusaliilor marchează începutul sfârșitului lumii. Mulți oameni cred că sfârșitul lumii este ceva din viitorul îndepărtat, dar în Biblie, sfârșitul lumii (sau vremurile din urmă) este o perioada lungă de timp. Ea începe cu prima venire a lui Cristos acum 2000 de ani și încheie cu a doua venire a lui Cristos, când El se va întoarce ca să judece lumea. Tot ceea ce se află între prima și a două venire a lui Cristos este considerat sfârșitul vremurilor. Venirea Duhului Sfânt a fost un semn că sfârșitul lumii se apropie.

Cum îți vorbește această învățătură biblică? Te rugăm să îți împărtășești gândurile mai jos!

Distribuiți postarea