Este Biblia cuvântul lui Dumnezeu? 

Biblia este adesea denumită Cuvântul lui Dumnezeu. Și pe bună dreptate, căci așa se susține a fi! Apostolul Pavel, de exemplu, afirmă: ’’De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi’’ (Tesaloniceni 2:13).  

Biblia este revelarea de Sine a lui Dumnezeu pentru oameni 

Dumnezeu vorbește oamenilor. Uneori El face acest lucru în mod direct sau prin vise, dar principalul mijloc de comunicare al lui Dumnezeu este prin Biblie, ea fiind scrisă de autori umani inspirați. ’’După ce [Dumnezeu] a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri…’’ (Evrei 1:1). ’’Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt’’ (2 Petru 1:21). Cuvintele lui Dumnezeu au fost scrise și transmise generațiilor ulterioare. Acest proces a fost condus de Duhul Sfânt. Prin urmare, Pavel poate pretinde că Biblia este scrisă de Dumnezeu: ’’Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu’’ (2 Timotei 3:16). 

Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat 

Biblia conține o mulțime de detalii istorice, multe dintre acestea fiind între timp confirmate de alte surse istorice sau descoperiri arheologice. Înregistrările biblice sunt demne de încredere. Mai mult decât atât, multe fapte istorice au fost profețite cu mult înainte de a se întâmpla! Sute de profeții de-a lungul Vechiului Testament s-au împlinit în nașterea, viața și moartea lui Isus. De exemplu, în Mica 5:2 citim despre Betleem ca locul de naștere al unui conducător „a cărui venire este din vechime” – care se potrivește perfect cu Isus ca Dumnezeul veșnic care s-a născut ca un copil de om în Betleem. El avea să fie Fiul lui David – și într-adevăr mama lui Maria și bărbatul ei Iosif erau „din casa lui David” (Luca 1:27). Și există multe alte profeții, nu numai despre Isus, ci și despre alte fapte istorice. Aceasta este o dovadă foarte clară că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece autorii umani nu ar fi putut niciodată să prevadă aceste detalii cu secole înainte. Ele puteau fi notate doar de un Autor care știa dinainte ce se va întâmpla. 

Cuvântul lui Dumnezeu este puternic 

Biblia nu este doar o carte. ’’Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile şi gândurile inimii’’ (Evrei 4:12). Nu este o forță întâmplătoare, ci este folosită în mod intenționat de Dumnezeu: ’’Tot așa şi Cuvântul Meu care iese din gura Mea nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele’’ (Isaia 55:11). Mulți creștini au experimentat deja acest lucru. Biblia are o importanță vitală pentru că ne confruntă cu păcatele noastre, ne îndreaptă către Isus, ne învață și încurajează, este hrană pentru suflet (Matei 4:4). Nenumărate vieți au fost deja transformate de puterea supranaturală a Cuvântului lui Dumnezeu. 

Cuvântul lui Dumnezeu este veșnic 

Biblia a fost scrisă cu secole în urmă, dar este încă relevantă și aplicabilă. Nu va deveni niciodată depășit. ’’Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac’’ (Isaia 40:8). Asta face ca Biblia să fie unică, necomparabilă cu nicio altă carte. Așa cum Isus le-a spus ascultătorilor Săi: ’’Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege [= Tora, sau chiar Vechiul Testament complet] înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile’’ (Matei 5:18). 

Ar trebui să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu  

Scriptura conține toate informațiile de care avem nevoie despre noi înșine, despre Dumnezeu și despre relația noastră cu El. Aceste informații sunt de o importanță vitală. Avem nevoie de ea pentru a găsi viața veșnică. ’’Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu’’ (Ioan 17:3). Biblia este ca o lumină pe calea noastră, care ne conduce la Dumnezeu (Psalmul 119:105). Însuși Isus a subliniat acest lucru: ’’Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-L păzesc!” (Luca 11:28). 

Isus este auto-revelația supremă a lui Dumnezeu 

Dar nu numai Biblia este numită „Cuvântul lui Dumnezeu”. Cuvântul suprem al lui Dumnezeu este o Persoană. Este Dumnezeu Fiul. Să citim din nou versetul din Evrei 1, dar de data aceasta citim mai departe:’’După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile’’ (Evrei 1:1-2). Acest Fiu al lui Dumnezeu, prin care a fost creată lumea, este numit „Cuvântul” în Ioan 1:1-5: ’’La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.’’ Acest Cuvânt veșnic al lui Dumnezeu S-a făcut trup, El S-a născut că un copil uman – numit Isus. El ne-a făcut cunoscut pe Tatăl (Ioan 1:18). Prin Biblie, aflăm despre viața, moartea și învierea acestui Cuvânt al lui Dumnezeu, dar și despre minunile și învățăturile Sale. Astfel, și noi Îl putem cunoaște pe Tatăl. 

Distribuiți postarea