Este Biblia îndeajuns pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu? 

În lumea de astăzi, o mulțime de oameni au idei diferite despre Dumnezeu. Unele dintre aceste idei provin din Biblie, dar altele nu. Este Biblia îndeajuns pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu și pentru a-L urma? Sau trebuie să căutăm în altă parte cunoștințe suplimentare sau cunoștințe secrete despre Dumnezeu? Hai să aruncăm o privire la ceea ce spune Biblia însăși, apoi să ne gândim la limitele a ceea ce ne poate spune Biblia.  

Biblia echipează pentru o lucrare bună 

Mai întâi de toate, Biblia spune că conținutul ei este folositor pentru echiparea poporului lui Dumnezeu pentru orice lucrare bună. Nu doar unele fapte bune, ci orice faptă bună: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3:16-17).  

Biblia ne învață cum să Îl slujim pe Dumnezeu 

Biblia ne informează și echipează toate eforturile noastre de a ne supune și de a-L sluji pe Dumnezeu. Biblia este cea care ar trebui să direcționeze ceea ce trebuie să credem și să facem ca și creștini. Pentru a ști cine este Dumnezeu și ce cere El de la noi, ne uităm la Biblie, și nu la alte surse. Așa cum subliniază Petru în a doua sa epistolă: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui” (2 Petru 1:3). 

Biblia ne învață cum să trăim în sfințenie  

Există câteva lucruri importante de observat în acest verset. În primul rând, observăm că Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile pentru viață și evlavie. Biblia nu conține tot ceea ce este de știut despre tot ceea ce există în lume. Ci, mai degrabă, ea conține tot ceea ce avem nevoie pentru viață și evlavie. Cu alte cuvinte, Biblia este un ghid suficient pentru a ne învăța să trăim o viață sfântă și onorabilă pentru Hristos. 

Pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu și pe Hristos trebuie să citim Biblia 

Și cum ne învață Biblia despre viață și evlavie? Ne învață prin cunoașterea Lui, adică a lui Hristos. Cheia vieții creștine este cunoașterea lui Hristos. O mulțime de oameni vorbesc despre Hristos și scriu cărți despre Hristos, dar singura sursă infailibilă, inerantă și inspirată de cunoaștere despre Hristos este Scriptura. Mulți oameni doresc să audă de la Dumnezeu și să știe ce vrea El să le spună astăzi. Dar, așa cum a spus odată faimosul lider bisericesc Martin Luther, „Cel care vrea să-L audă pe Dumnezeu vorbind, să citească Sfânta Scriptură”. 

Cunoaște-L pe Dumnezeu prin Hristos și cunoaște-L pe Hristos prin Biblie 

Biblia afirmă că Biblia este locul în care se poate auzi vocea lui Dumnezeu, deoarece Biblia este locul în care Fiul lui Dumnezeu este revelat. Scriitorul cărții Evrei își începe scrisoarea cu aceste cuvinte: „După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul” (Evrei 1:1-2). Dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și ceea ce cere El de la noi, dacă cunoașterea lui Hristos este cheia vieții și a evlaviei, iar Biblia este revelația perfectă a lui Hristos, atunci de ce am vrea să căutăm în altă parte? 

Revelația generală versus revelația specială 

Biblia este concepută pentru a-L descoperi pe Hristos și pentru a ne pregăti pentru toată evlavia și orice lucrare bună, dar nu este concepută pentru a-mi spune care este vremea de mâine, de ce este supărată soția mea pe mine sau ce ofertă de muncă ar trebui să accept. Dumnezeu ne-a dat atât revelația generală (natura), cât și revelația specială (Biblia), dar trebuie să ne folosim mintea pentru a înțelege și a aplica lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a revelat. 

Trebuie să studiem Cuvântul Său pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu 

Unii oameni se așteaptă ca adevărul lui Dumnezeu și voia Sa specifică pentru viața lor să le fie înmânate într-un pachet ordonat și detaliat, ca un fel de descărcare divină. Dar Isus se așteaptă ca noi să Îl cunoaștem pe Dumnezeu și voia Sa gândindu-ne bine la ceea ce Dumnezeu a spus deja. Uneori Îi cerem lui Dumnezeu să ne spună ce să facem, dar neglijăm să studiem ceea ce ne-a spus deja. Trebuie să fim foarte atenți la ceea ce ne-a spus deja și să învățăm să luăm decizii bune pe baza acestora. 

Cunoașteți-L pe Dumnezeu prin Duhul, natură și rațiune 

Biblia este suficientă pentru a-L cunoaște și a-L asculta pe Dumnezeu atâta timp cât o citim împreună cu 1) călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, 2) ceea ce putem învăța din natura din jurul nostru și 3) raționamentul minții pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Biblia este suficientă, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne băgăm degetele în urechi și să blocăm restul lumii și pe Duhul Sfânt pentru a crede că depindem doar de Scripturi. Cu toate acestea, trebuie să păstrăm celelalte surse de cunoaștere la locul lor corect. Să ne dăm seama că lucrarea Duhului Sfânt, cunoștințele pe care le dobândim din creație și propria noastră rațiune sunt instrumente pe care Dumnezeu le folosește pentru a ne îndrepta spre revelația perfectă a lui Hristos, și anume Biblia. 

Distribuiți postarea