Există cu adevărat iadul?   

Iadul este real. Isus, Fiul lui Dumnezeu, a venit din cer să ne învețe calea spre cer. El a promis că va da viața veșnică și va învia din morți pe toți cei care cred în El (Ioan 6:34-40). În același timp, nimeni din Biblie nu ne avertizează atât de des despre iad ca și Isus.  

Necredincioșii merg la Hades 

Isus a învățat în povestea despre omul bogat și despre Lazăr că imediat după moarte, necredincioșii merg la Hades. Acolo sunt „chinuiți”, iar omul bogat se plânge că este „grozav chinuit în văpaia aceasta” (Luca 16: 23-24). Despre credinciosul Lazăr, Isus spune că este „în sânul lui Avraam” (Luca 16:22). Mai târziu Pavel scrie că după moarte credincioșii sunt „împreună cu Hristos” (Filipeni 1:23). Acestea sunt stările la care ne gândim adesea ca fiind iadul și cerul și că mergem acolo imediat după moarte. Acest lucru nu este total greșit, dar ar trebui să ne dăm seama că acestea sunt stări temporare, în așteptarea judecății din ultima zi, când Isus se va întoarce. Numai atunci gloria deplină a cerului și teroarea deplină a iadului vor fi descoperite. 

Judecata necredincioșilor 

Judecata necredincioșilor din ziua de apoi este descrisă în diverse moduri în Biblie.  

  • ’’Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică’’ Daniel 12:2 
  • Ioan Botezătorul spune despre Isus: ’’Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţi cu desăvârşire aria şi Îşi va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge’’ Matei 3:12 
  • Isus vorbește despre judecata din ziua de apoi:’’Apoi va zice celor de la stânga Lui: ‘Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!’’ Matei 25:41 
  • ’’…la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, întro flacără de foc, când El va aduce pedeapsă asupra celor ce nuL cunosc pe Dumnezeu și asupra celor ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus. Ei vor primi drept pedeapsă o nimicire veșnică, departe de fața Domnului și de slava tăriei Lui’’ 2 Tesaloniceni 1:7-9 
  • ’’Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii a fost aruncat în iazul de foc’’ Apocalipsa 20:15 

Toate aceste versete arată clar că există două elemente pentru pedepsirea necredincioșilor. Este o pedeapsă fără sfârșit, așa cum se vede din cuvintele „veșnic”, „nestins” și „etern”. Este, de asemenea, o pedeapsă severă, cel mai adesea comparată cu „focul”. Aceasta nu înseamnă un foc literal, pentru că sunt folosite și alte cuvinte: „rușine și dispreț”, „distrugere”, „întuneric de afară” (Matei 25:30). Împreună acești termeni indică o realitate teribilă. 

Judecata lui Dumnezeu este întotdeauna dreaptă 

Cu toate acestea, chinurile iadului nu vor fi aceleași pentru toată lumea. Biblia ne învață clar că unii vor fi pedepsiți mai sever decât alții. Acest lucru ni se clarifică în următoarele pasaje: 

  • ’’De aceea vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei decât pentru tine” Matei 11:24 
  • ’’Robul acela, care a ştiut voia stăpânului său şi nu s-a pregătit deloc şi n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a ştiut-o şi a făcut lucruri vrednice de lovituri va fi bătut cu puţine lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult’’ Luca 12:47-48 

Deci severitatea pedepsei veșnice va depinde atât de ceea ce au făcut necredincioșii în viața lor, cât și de oportunitatea pe care au avut-o să audă și să răspundă la Evanghelie. Judecata lui Dumnezeu este întotdeauna dreaptă. 

Cei care cred în Isus 

Cu toate acestea, oricine crede în Isus nu trebuie să se teamă de iad. El va fi veșnic fericit în prezența Domnului pe noul pământ. Realitatea iadului să fie un motiv pentru noi să urâm păcatul și să ne încredem în Isus și astfel să scăpăm de judecata lui Dumnezeu și de focul iadului. 

 Cum îți vorbește această învățătură biblică? Te rugăm să îți împărtășești gândurile mai jos!

Puteți citi, de asemenea: Cum sunt mântuiți păcătoșii?

Distribuiți postarea