Există zei în afară de Dumnezeu? 

În Exodul 20:3, Dumnezeu le spune israeliților: „Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine”. Aceasta înseamnă: nu ar trebui să permiți nimic din viața ta să ocupe locul pe care Dumnezeu Îl merită pe deplin: dedicarea și dragostea voastră totală ar trebui să se îndrepte către El. Să nu faci din nimic altceva zeul tău, fie casa ta, mașina ta, soția ta sau cariera ta. Numai Creatorul ar trebui să fie Dumnezeu, nimic din creație nu ar trebui să ia locul respectiv. 

Inima oamenilor 

Consider că această poruncă este în primul rând despre inima persoanelor adresate. Ei (și noi) nu ar trebui să transformăm nimic într-un zeu, în ceva la care ne închinăm în loc de sau pe lângă singurul Dumnezeu adevărat. În Isaia 44, nebunia de a se închina idolilor în loc de Dumnezeu este explicată foarte clar. Oamenii taie un copac, o parte se folosește ca lemn de foc și o altă parte este transformată în zeu. Nici măcar nu se opresc și se întreabă: „Să mă închin înaintea unei bucăţi de lemn?” (Isaia 44:19). Idolii sunt complet lipsiți de sens. Nu există altul decât Dumnezeu care a creat cerurile și pământul și tot ce este în el (Isaia 44:24). Acesta este motivul pentru care El este demn de iubirea și închinarea noastră întreagă. 

Alți zei decât Dumnezeu? 

În 1 Cronici 16:25 scrie:’’Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă, El este de temut mai presus de toţi dumnezeii.’’ Înseamnă asta că există într-adevăr alți zei pe lângă Dumnezeu? Următorul verset oferă un răspuns clar la acest lucru: ’’Căci toţi dumnezeii popoarelor sunt idoli, dar Domnul a făcut cerurile’’ (1 Cronici 16:26). Cu alte cuvinte: numai Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu care este Creatorul cerurilor; alți zei nu sunt altceva decât idoli fără puterea de a crea sau de a salva. 

Tărâmurile cerești 

Cu toate acestea, în Noul Testament Pavel vorbește despre ’’căpetenii, domnii, stăpânitorii întunericului acestui veac și duhurile răutăţii care sunt în locurile cereşti” (Efeseni 6:12). Acest lucru sugerează în mod clar că există ființe sau forțe spirituale, altele decât Dumnezeu, și au o anumită putere. Aceasta se referă la Satan și ajutoarele sale, demonii. Satana este numit „prințul acestei lumi” de Isus (Ioan 12:31). Acest „prinț” cu siguranță nu va avea ultimul cuvânt, vezi versetul 31, dar i s-a dat o anumită autoritate. Oamenii care nu-L cunosc pe Isus și se închină altor religii sunt adesea într-o sclavie provocată de Satana și de demonii săi. Acesta este motivul pentru care Pavel îndeamnă credincioșii să fie bine înarmați în lupta împotriva acestor puteri și autorități nevăzute. Dar chiar și aceste „puteri” au fost create de Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care nu ar trebui să fie idolatrizați, deoarece Dumnezeu nu ne permite să venerăm nimic din ceea ce este creat de El (Exodul 20:4,5). 

Aruncă tot ce are legătură cu idolii 

Când o persoană decide să-L urmeze pe Isus, este esențial să arunce tot ce are legătură cu idolii. Idolii în sine sunt doar bucăți de material moarte, dar pot fi totuși folosiți de forțele demonice pentru a exercita o stăpânire asupra vieții proprietarului. Pe o notă similară, chiar dacă cineva nu are amulete sau statui, pot exista totuși lucruri care ocupă locul din inima cuiva pe care numai Dumnezeu ar trebui să-L ocupe. ’’Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta’’ (Deuteronom 6:5).  

Distribuiți postarea