Își ține Dumnezeu tot timpul promisiunile?

Da, Dumnezeu își ține întotdeauna promisiunile. Prima promisiune pe care El a făcut-o omenirii se regăsește în Geneza 3:15: „Voi pune duşmănie între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Sămânța ei îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul.” Dumnezeu a spus acest lucru lui Satan. Sămânța femeii se referă la Isus Hristos, care a ajuns să distrugă lucrările diavolului (1 Ioan 3: 8). Această promisiune a devenit realitate! Isus l-a învins pe Satan când a murit pe cruce. (Evrei 2:14)

Promisiuni pentru Avraam

De asemenea, Dumnezeu a avut promisiuni și pentru Avraam (Geneza 12: 2-3). El a promis că Avraam va deveni tatăl unei mari națiuni. Dar la acea vreme, Avraam avea deja 75 de ani și încă nu avea copii. El a trebuit să aștepte încă 25 de ani până când a venit copilul promis, când avea 100 de ani; soția sa, Sara, născând la 90 de ani. Cartea Evreilor explică faptul că Sara ar putea avea un copil datorită credinței într-un Dumnezeu credincios: „Prin credinţă a primit Sara puterea de a avea o sămânţă, chiar dacă ea era stearpă, iar Avraam era înaintat în vârstă, deoarece el L-a considerat credincios pe Cel Ce a promis.” (Evrei 11:11). Acest exemplu arată că Dumnezeu decide uneori să aștepte pentru a-Și păstra promisiunea, dar El nu uită niciodată de ea.

Promisiuni pentru poporul Israel

Dumnezeu a promis poporului Israel că El îi va duce în Țara Făgăduinței. Promisiunea a fost făcută mai întâi lui Avraam (Geneza 15: 18-21) și mai târziu a fost repetată lui Isaac și Iacob (Geneza 28:13). Dumnezeu a fost fidel promisiunii Sale, deoarece ani mai târziu El a eliberat pe urmașii lui Avraam, Isaac și Iacob din robia egipteană și i-a condus în Țara Făgăduinței (Deuteronom 1: 8).

Există multe versete în Psalmi și alte cărți din Biblie care mărturisesc credincioșia lui Dumnezeu (Psalmul 98:3, 108:4; 145:13 și multe altele). De exemplu, Psalmul 108:4: „Căci îndurarea Ta este mai înaltădecât cerurile, iar credincioşia Ta trece de nori!”

Promisiuni pentru astăzi

Dumnezeu are promisiuni și pentru oamenii de azi. El promite că orice persoană care crede în Isus, va fi mântuită: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3:16). Aceasta este o promisiune minunată și putem avea încredere deplină în Dumnezeu că El se va ține de această promisiune! Acest verset binecunoscut din Ioan ne arată, de asemenea, cum ar trebui să răspundem promisiunii lui Dumnezeu: trebuie să credem în promisiunile lui Dumnezeu.

Avertisment împotriva necredinței

În cartea Evrei, este emis un avertisment împotriva necredinței (Evrei 3: 7-8). O întreagă generație de israeliți nu a putut intra în Țara Făgăduinței pentru că nu a avut încredere în Dumnezeu. Au rătăcit în deșert până au murit și Țara le-a fost dată copiilor lor (Evrei 3: 16-19). Dumnezeu promite odihnă veșnică în Isus Hristos; să răspundem cu credință și să ne încredem în El (Evrei 3:14)!

Distribuiți postarea