Iubește Dumnezeu neîncetat?

Nu. Dumnezeu îi urăște pe cei răi (Psalmul 11:5). Atunci când Domnul Isus se va întoarce, El va „pedepsi pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică” (2 Tesaloniceni 1:8,9). Dacă nu Îl cunoaștem pe Dumnezeu și nu ascultăm de El, atunci nu ar trebui să ne liniștească gândul dragostei Lui, ci ar trebui să ne îngrozim de gândul judecății lui Dumnezeu.

Dumnezeu este dragoste

 Așa că Dumnezeu nu iubește pe toată lumea necondiționat în sensul că vom merge toți în cer. Dumnezeu este dragoste. Și fiindcă El este dragoste, Lui îi pasă de cine suntem și de ceea ce facem. Fiind dragoste, El urăște răul. Dragostea lui Dumnezeu pentru ceea ce este bun trebuie să ducă la judecata Lui cu privire la ceea ce este rău, altfel dragostea Lui este goală.

Totuși există câteva moduri în care dragostea lui Dumnezeu este necondiționată. Dumnezeu „este bun și cu cei nemulțumitori, și cu cei răi” (Luca 6:35). El „voiește că toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului” (1 Timotei 2:4). Când ajungem să fim creștini, știm că Dumnezeu ne-a iubit cu o dragoste specială necondiționată. Dragostea Lui pentru noi nu este bazată pe ceva ce am făcut noi, ci curge din cine este Dumnezeu, fiindcă „pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi (Romani 5:8).

Rămâi în dragostea Lui

Dar chiar și atunci când suntem creștini, încă putem greși cu ușurință vorbind despre dragostea necondiționată a lui Dumnezeu. Isus ne spune „rămâneți în dragostea Mea” (Ioan 15:9). Ne putem îndepărta de Dumnezeu și de a Îl experimenta. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi este legată de ascultarea noastră. Isus spune că sunt două condiții pentru noi dacă vrem să fim iubiți de Dumnezeu: să-L iubim pe Isus și să păzim poruncile Lui – iar acestea sunt într-adevăr una și aceeași (Ioan 14:21). Așa că nu ar trebui să ne trăim viață gândindu-ne „Dumnezeu ne iubește – totul va fi bine, nu contează ce fac.” Asta e o înțelegere greșită a dragostei lui Dumnezeu.

Începe cu Dumnezeu

Totul începe cu dragostea lui Dumnezeu. El ne-a iubit cu o iubire veșnică (Ieremia 31:3). Siguranța noastră nu este în ceea ce facem, ci este în promisiunile Lui. „Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 8:38-39). Dar răspunsul nostru la dragostea Lui contează. Dragostea lui Dumnezeu este minunată, eternă, copleșitoare, mai profundă decât ne putem imagina și este pentru noi dacă – rețineți condițiile! – avem încredere în Isus că Mântuitorul nostru, dacă îl iubim și ascultăm de poruncile Lui, dacă ne dedicăm „învățăturii apostolilor și legăturii frățești, frângerii pâinii și rugăciunilor” (Fapte 2:42).

Distribuiți postarea