Mă iubește Dumnezeu? 

Da, Dumnezeu te iubește. Dumnezeu este Creatorul acestei lumi. El a creat această lume pentru ca să existe oameni care să aibă o relație cu El. Iar unul dintre oamenii pe care i-a avut în vedere atunci când a creat lumea ești tu. În Isaia 46:10 citim că Dumnezeu a vestit ’’cu mult înainte ce nu este încă împlinit’’. El cunoaște lucrurile și, prin urmare, cu atât mai mult oamenii care vor exista în fiecare generație. Tu nu ești un accident. Ai fost planificat de Dumnezeu. Adam, primul om, este numit ’fiul lui Dumnezeu’ (Luca 3:38). Toți oamenii sunt ’din neamul lui Dumnezeu’ (Faptele Apostolilor 17:28). Prin urmare, într-un anumit sens, toți oamenii sunt copii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu îi iubește pe toți copiii Săi și vrea ce este mai bun pentru ei. Acest lucru te include și pe tine. 

Dragostea lui Dumnezeu pentru toată lumea 

În multe locuri în Cuvântul lui Dumnezeu ni se spune că Dumnezeu îi iubește pe oameni. Cel mai cunoscut verset biblic spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică” (Ioan 3:16). Acest lucru vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, nu doar pentru oamenii buni sau pentru oamenii speciali, ci pentru toată lumea. Un alt verset subliniază faptul că dragostea lui Dumnezeu nu depinde de ceea ce facem noi: „Dar Dumnezeu Își arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8).  

Dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare persoană în parte 

Acestea sunt versete foarte încurajatoare, dar ele vorbesc într-un sens general. Dacă Dumnezeu iubește „lumea” sau „păcătoșii„, mă iubește și pe mine personal? Mă cunoaște El, mă vede El, Îi pasă de mine? Biblia arată că dragostea lui Dumnezeu este foarte personală. Când ai fost format în pântece, Dumnezeu era acolo (Psalmul 139:12-16). 

Cea mai clară dovadă a iubirii lui Dumnezeu pentru fiecare persoană în parte sunt numeroasele rugăciuni ascultate pe care le găsim în Biblie. Sunt doar câteva exemple: Dumnezeu a răspuns la rugăciunea lui Ghedeon de a primi un semn pentru a ști că Dumnezeu l-a chemat (Judecătorii 6:36-40). El a răspuns la rugăciunea Anei pentru un copil (1 Samuel 1:10-20). A răspuns la rugăciunea lui Ilie de a învia un băiat mort (1 Împărați 17:22). Dumnezeu a răspuns la rugăciunea lui Ezechia pentru vindecare (2 Împărați 20:1-11). Și El a răspuns rugăciunii bisericii pentru eliberarea lui Petru din închisoare (Faptele Apostolilor 12:5-17). Poți fi sigur că Dumnezeu este interesat de tine personal, așa cum a fost de toți acești oameni din Biblie. 

Îl iubești pe Dumnezeu? 

Dar mai există și o altă latură a acestui lucru. Grija lui Dumnezeu este pentru toată lumea: ’’El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni’’ (Matei 5:45). Cu toate acestea, a fi urmașul lui Dumnezeu, în sensul că El ne-a creat, nu este suficient pentru a fi mântuit. Isus a iubit un tânăr bogat care a venit să-L viziteze (Marcu 10:21). Cu toate acestea, bărbatul L-a părăsit pe Isus și nu există niciun indiciu că ar fi fost vreodată mântuit. Dragostea lui Dumnezeu se îndreaptă spre tine. El L-a dat pe Fiul Său pentru ca toți cei care cred în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și asta te include și pe tine. Dar tot vei pieri dacă nu crezi. Așadar, întrebarea nu este: te iubește Dumnezeu? Întrebarea este: Îl iubești tu pe Dumnezeu? 

Numai atunci când Îl vei iubi pe Dumnezeu la rândul tău, vei experimenta personal dragostea lui Dumnezeu pentru tine. Dacă scoți o găleată în ploaie, dar găleata este cu susul în jos, nu se va umple. În același mod, Dumnezeu este gata să își reverse dragostea asupra ta, dar tu trebuie să fii pregătit să o primești. Iar cea mai mare minune dintre toate este: Dumnezeu Însuși ne face să fim pregătiți să o primim. El pune găleata în poziție verticală, El toarnă dragostea Sa în inimile noastre (Romani 5:5). Tânjești după asta? Da, Dumnezeu te iubește. Îl iubești tu pe El? 

Citește și Iubește Dumnezeu neîncetat?

Distribuiți postarea