Ce spune Biblia despre mărturisire și iertare?

Atunci când cineva a tratat o altă persoană în mod greșit sau rău, acest lucru dăunează relației dintre ei și îl aduce pe cel care a greșit într-o poziție de datorie față de partea nedreptățită. Acesta trebuie să compenseze durerea sau pierderea suferită de cealaltă persoană – de exemplu, din punct de vedere financiar sau emoțional. A ierta pe cel care a greșit înseamnă a renunța la orice cerere de despăgubire, a renunța la orice emoție negativă față de această persoană și a restabili relația ori de câte ori este posibil. 

Isus oferă un exemplu minunat de iertare într-o poveste despre un tată și un fiu în Luca 15:11-32. Fiul l-a rănit profund pe tatăl său prin faptul că a revendicat partea din proprietatea tatălui pe care ar fi trebuit să o primească în viitor, plecând într-o altă țară și irosind banii acolo. Tatăl și-a pierdut speranța de a-și mai vedea vreodată fiul. Dar când fiul ajunge să aibă mari probleme, își dă seama ce a făcut și se întoarce acasă. Tatăl nu îl respinge, ci îl primește cu îmbrățișări, sărutări și o masă festivă. El își iartă fiul din toată inima. 

Suntem datori lui Dumnezeu 

Biblia spune că fiecare ființă umană este îndatorată Domnului Dumnezeu. Din moment ce Dumnezeu ne-a creat ca oameni buni și neprihăniți, al căror scop este să-L glorifice, El are tot dreptul să ne ceară devotamentul nostru perfect. Dar, din moment ce primii oameni au decis să nu asculte de Creatorul lor, au devenit păcătoși și la fel au făcut toți urmașii lor. „Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23). Cu toții suntem afectați de păcat; Îi refuzăm lui Dumnezeu onoarea care I se cuvine și încălcăm continuu porunca Sa de a-L iubi pe Dumnezeu mai presus de toate și pe ceilalți oameni ca pe noi înșine. Acest lucru ne face vinovați și dăunează relației noastre cu Domnul Dumnezeu. 

Dumnezeu vrea să ne ierte 

Deoarece Dumnezeu este drept, El nu va tolera pur și simplu ofensa noastră și nu va „uita de ea”. Singura modalitate de a restabili relația dintre om și Dumnezeu este de a șterge complet datoria. Dar niciun om, nici măcar cel mai respectat expert religios, nu este capabil să facă acest lucru. Nu putem „cumpăra” iertarea cu bani, sacrificii sau orice altceva. Întregul pământ îi aparține deja lui Dumnezeu; El nu are nevoie de nimic de la noi. 

Nu ne putem compensa păcatele noastre ducând o viață extra-îndreptățită. Profetul Isaia spune că nici măcar faptele noastre bune nu sunt pure (Isaia 64:6). Noi nu facem decât să înrăutățim lucrurile prin faptul că nu suntem la înălțimea standardelor lui Dumnezeu în mod continuu. Acest lucru este confirmat de apostolul Pavel în Romani 3:20, unde spune că nicio ființă umană nu va fi îndreptățită prin faptele legii. Legea nu face decât să ne arate cât de păcătoși suntem de fapt. Concluzia care dă de gândit este că nu ne putem îndrepta singuri cu Dumnezeu. 

 Domnul este conștient de incapacitatea noastră de a ne împăca cu El. Dar El nu vrea ca omul să piară și, prin urmare, El Însuși oferă o soluție. Dumnezeu Fiul a fost gata să ia asupra Sa povara păcatului și a vinovăției și să plătească răscumpărarea murind în locul nostru. El Și-a vărsat sângele pentru mulți, pentru iertarea păcatelor (Matei 26:28). Jertfa lui Isus a fost singura soluție posibilă și finală la problema păcatului uman. „Fără vărsare de sânge, nu este iertare”, spune Evrei 9:22, și numai o jertfă perfectă ar fi fost suficientă. Prin urmare, Dumnezeu Fiul S-a făcut om pentru a-Și vărsa propriul sânge pentru păcătoși.  

Cum putem fi iertați?

Isus a plătit pentru vina noastră. Singurul lucru pe care trebuie să îl facem este să ne mărturisim păcatul (sau, cu alte cuvinte: să ne cerem scuze, să recunoaștem că am greșit). Dacă facem acest lucru, Dumnezeu vrea să ne ierte și să restabilească relația. El este asemenea tatălui din povestea din Luca 15. Îi place să ierte! Biblia spune că există bucurie în ceruri pentru un singur păcătos care se pocăiește (Luca 15:7). 

Ce se întâmplă dacă păcătuiesc din nou? 

A cere și a primi iertarea nu este un act unic. Atâta timp cât trăim pe acest pământ, continuăm să cădem în păcat. Biblia este foarte realistă în această privință: „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi” (1 Ioan 1:8). Dar următorul verset arată clar că păcatul nostru nu trebuie să ne despartă de Dumnezeu: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9). Mărturisirea păcatelor noastre ne dă libertate. Dacă ne pare cu adevărat rău pentru păcatul nostru, Dumnezeu ne va ierta. 

Trebuie oare să mărturisim fiecare păcat pentru a fi iertați? 

Versetele citate mai sus ne îndeamnă la o întrebare: Dacă mor înainte de a fi mărturisit un anumit păcat, mă va ierta Dumnezeu? Sau voi fi pierdut din cauza acestor păcate nemărturisite? Nu, nu trebuie să îți fie teamă că îți vei pierde mântuirea. Nimeni nu poate mărturisi fiecare păcat pe care l-a făcut. Noi uităm cu ușurință multe dintre păcatele noastre. Noi provocăm o barieră în relația noastră cu Dumnezeu doar atunci când ne abținem în mod deliberat să mărturisim anumite păcate, deoarece ne place prea mult păcatul nostru și nu vrem să renunțăm la el. Acest lucru dăunează relației noastre cu Domnul. 

Păcatul nu-ți schimbă poziția de copil al lui Dumnezeu

Pentru a răspunde la această întrebare pentru cei care primesc deja iertarea păcatelor, să listăm mai întâi câteva texte biblice care oferă câteva informații de bază necesare. Când devii credincios, se petrece o schimbare extraordinară în relația ta cu Dumnezeu.

  • Dumnezeu te adopta ca copilul Lui: ’’Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl: să ne numim copii ai lui Dumnezeu’’, 1 Ioan 3:1.
  • Ai fost întuneric, dar acum ești lumină: ’’Căci altădată erați întuneric, dar acum, în Domnul, sunteți lumină’’, Efeseni 5:8.
  • Înainte erai mort din punct de vedere spiritual, dar Dumnezeu te-a făcut viu. ’’Dumnezeu…măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos’’, Efeseni 2:4,5.
  • Ai devenit membru al bisericii, care este trupul lui Hristos: ’’Voi sunteți trupul lui Hristos’’, 1 Corinteni 12:27.
  • Ai primit iertare pentru toate păcatele tale: ’’Oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor’’, Faptele Apostolilor 10:43.
  • Ești posesia lui Dumnezeu cu o poziție specială:’’Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui’’, 1 Petru 2:9.
  • Ai o poziție veșnic sigură, ca o oaie în grija lui Isus: ’’Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna Mea’’, Ioan 10:28.

Se schimbă toate acestea când păcătuim ca credincioși? Nu, rămâne adevărat. Se schimbă atunci când nu mărturisim acel păcat înainte de a muri? Nu, rămâne adevărat. Toate acestea sunt promisiuni necondiționate pentru copiii lui Dumnezeu și descrieri ale poziției lor în fața lui Dumnezeu.

Mărturisește-ți păcatele lui Dumnezeu

Poziția noastră de copil al lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Dar relația s-a schimbat. Un copil poate face ceva pentru a-și face părinții furioși sau triști. Dar asta nu înseamnă că nu mai este copilul lor. Cu toate acestea, el trebuie să mărturisească și să-și îmbunătățească viața pentru a-și repara relația cu părinții. Același lucru este valabil și pentru copiii lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu pentru ține nu s-a schimbat. Nu ți-ai pierdut mântuirea prin păcat. Dar pentru a fi din nou aproape de Dumnezeu, pentru a restabili relația, trebuie să îți mărturisești păcatul și să primești iertarea Lui. În plus, când ești conștient de un anumit păcat, de ce te-ai abține să-l mărturisești lui Dumnezeu? Citiți Psalmul 32 pentru a afla cât de multe piedici i-a dat lui David, atâta timp cât nu și-a mărturisit păcatul cu Bat-Șeba. Suntem chemați să ne mărturisim păcatele și să ne rupem de ele.

Dacă ești credincios și ai păcate nemărturisite atunci când mori, nu vei ajunge în iad, dar de ce ai lăsa aceste păcate neiertate? Nu aștepta să le mărturisești! Mărturisirea păcatelor tale și primirea iertării lui Dumnezeu te vor ajuta să mergi cu bucurie cu Domnul în fiecare zi a vieții tale.

Cum îți vorbește această învățătură biblică? Te rugăm să îți împărtășești gândurile mai jos!

Puteți citi, de asemenea: Cum ar trebui să mă predau lui Dumnezeu?

Distribuiți postarea