Care sunt temele principale ale Bibliei?

What is the message of the Bible

Descrierea temelor principale sau a rezumatului Bibliei într-un singur articol este dificilă și, inevitabil, omite o mulțime de subiecte importante. Dar voi încerca. Voi exprima șase teme principale ale Bibliei.

  1. Creație

Dumnezeu este Creatorul universului, al acestui pământ și al vieții noastre. Prin urmare, El merită închinarea noastră (Apocalipsa 4:11). Dacă vrem să știm cum ar trebui să trăim, ar trebui să-l întrebăm pe Creatorul nostru. 

  1. Căderea

Omenirea s-a îndepărtat de Dumnezeu. Păcatul a intrat în lume. Acesta afectează fiecare ființă umană și, prin urmare, suntem vinovați în fața lui Dumnezeu. Suntem despărțiți de El și nu putem trăi în Împărăția Sa atât timp cât nu suntem împăcați cu El. 

  1. Invitația și avertismentul lui Dumnezeu

Deși omenirea s-a îndepărtat de Dumnezeu, El i-a trimis pe profeții Săi pentru a proclama voința Sa. Aceștia le-au spus oamenilor să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima lor și să-i iubească pe ceilalți ca pe ei înșiși (Deuteronomul 10:12, Leviticul 19:18). Ei i-au chemat pe oameni să se pocăiască de păcatele lor și să aibă încredere în Dumnezeu (de exemplu, în Ezechiel 14:6). Ei îi avertizau pe oameni că judecata lui Dumnezeu va veni asupra celor care continuau să-L respingă. Dar au promis, de asemenea, că Dumnezeu va trimite un Mântuitor pentru a-i împăca pe oameni cu Dumnezeu. Dumnezeu și-a arătat dragostea pentru o lume care s-a răzvrătit împotriva lui (Romani 5:8). 

  1. Mântuirea lui Dumnezeu prin Isus Hristos

Dumnezeu l-a trimis pe singurul Său Fiu, Isus Hristos, care s-a născut dintr-o fecioară. Isus i-a învățat pe oameni Cine este Dumnezeu și le-a arătat dragostea și puterea Sa. El a murit pe cruce pentru păcatele tuturor celor care cred în El, pentru ca aceștia să primească iertarea păcatelor și viața veșnică (Ioan 3:16). 

  1. Duhul Sfânt

Când Isus s-a întors în ceruri, El a trimis pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îi convinge pe oameni cu privire la păcatele lor, astfel încât aceștia să îl accepte pe Isus ca Mântuitor (Ioan 16:8-11). Dacă oamenii ajung la credință, Duhul Sfânt vine în viața lor și îi conduce în adevărul lui Dumnezeu (Ioan 16:13). El îi formează pe credincioșii din întreaga lume într-o singură Biserică, trupul lui Hristos. 

  1. Dumnezeu promite un pământ nou

Isus se va întoarce. Acest lucru se va întâmpla în „ziua de apoi” (Ioan 6:40). Toți oamenii vor fi atunci înviați din moarte, iar Isus îi va judeca. Necredincioșii vor fi pierduți pentru totdeauna. Dar oricine va crede în Isus, va trăi pentru totdeauna în Împărăția lui Dumnezeu, pe noul pământ, unde nu va mai fi moarte, boală sau lacrimi (Daniel 12:2, Apocalipsa 21:4). 

Citiți și: Ce este Biblia? 

 

Distribuiți postarea