Biblword.net

Teologie

Este Isus fratele nostru mai special?

Iubește Dumnezeu neîncetat?

Nu. Dumnezeu îi urăște pe cei răi (Psalmul 11:5). Atunci când Domnul Isus se va întoarce, El va “pedepsi pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor...