Trebuie să se boteze toți creștinii? 

Mai este necesar ca un creștin născut din nou să fie botezat? Răspunsul scurt este: „Da – dacă ți-ai pus încrederea în Isus, trebuie să fii botezat!” Ascultă propriile cuvinte ale lui Isus: 

„Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului’’ (Matei 28:18-20). 

Oare Isus Își limitează porunca de a fi botezat la un anumit loc, rasă sau timp? Nu: botezul este pentru ucenicii „tuturor națiunilor”, din secolul I până la „sfârșitul veacului”. 

Primii creștini s-au supus foarte repede poruncii lui Isus! Cartea Faptele Apostolilor ne poate surprinde atunci când vedem cât de repede s-au botezat noii creștini când au crezut pentru prima dată. De exemplu:  

  • ’’Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete’’ (Faptele Apostolilor 2:41). 
  • ’’Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi, cât şi femei. Chiar Simon a crezut şi a fost botezat’’ (Faptele Apostolilor 8:12-13). 
  • ’’Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat?” A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen’’ (Faptele Apostolilor 8:36-38). 
  • ’’Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi, şi el şi-a căpătat iarăşi vederea. Apoi s-a sculat şi a fost botezat’’ (Faptele Apostolilor 9:18). 
  • ’’Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea şi casa ei, ne-a rugat şi ne-a silit să intrăm’’ (Faptele Apostolilor 16:14-15). 
  • ’’Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa şi s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu’’ (Faptele Apostolilor 16:33-34). 

Restul Noului Testament este de acord că toți creștinii adevărați ar trebui să fie botezați: vezi, de exemplu, Romani 6:3-4; 1 Corinteni 1:13; 12:13; Galateni 3:27; și Coloseni 2:12. 

Bineînțeles, botezul în sine nu este îndeajuns pentru a fi mântuit – Biblia ne spune clar că mântuirea ne este dată prin har și credință (Efeseni 2:8-9) în întregime datorită morții ispășitoare a lui Isus pentru păcătoși (1 Petru 3:18), iar circumstanțele excepționale ale hoțului de pe cruce ne amintesc de acest lucru (vezi Luca 23:39-43). Totuși, botezul este necesar pentru ascultarea de Isus Hristos, deoarece Domnul și Mântuitorul nostru a poruncit tuturor ucenicilor Săi să fie botezați ca o imagine a mântuirii pe care El ne-a dat-o cu milă. 

Dacă ești creștin și nu ai fost încă botezat, ar trebui să-i spui pastorului tău și să începi să faci aranjamente. 

Distribuiți postarea