Biblword.net

Viața creștină

Home » Viața creștină

Cum să am o relație personală cu Dumnezeu?

Atunci când Dumnezeu a creat totul, El a zis: ’’Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră. Ei să domnească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste orice animal...